• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

เครื่องเสียงรถยนต์ ทดสอบสินค้า

Mosconi One 130.4

 • วันที่: 27/02/2017 15:40
 • จำนวนคนเข้าชม: 9241

“คุณภาพที่มีอยู่ในพลังขับนี้ รวมไว้ด้วยการแสดงไดนามิคเสียงในย่านต่างๆได้อย่างเด่นชัด ทุกโน้ตเสียงมีพลังมีน้ำหนัก แยกย่อยอย่างละเอียดอ่อน กับบุคลิกเสียงที่ค่อนข้างเป็นกลาง มีความราบรื่นต่อเนื่อง ความกังวานสั้นยาวอย่างเหมาะสม ทำให้เป็นความหวานที่เติมเข้าไปในไดนามิคเสียง”

Prism SQ852-PRO

 • วันที่: 27/02/2017 14:29
 • จำนวนคนเข้าชม: 12527

ซับฯพร้อมพลังขับแยกอิสระ ติดตั้งในช่องยางอะไหล่ เสริมทุ้มให้แรงอย่างครบรายละเอียด การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสริมพลังความดังของเสียงทุ้มนั้น ในรถที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องการตีตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์เพราะกลัวเสียงพื้นที่ว่าง ครั้งนี้มีอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดมานำเสนอคือ ซับวูฟเฟอร์พร้อมพลังขับที่ติดตั้งช่องยางอะไหล่ เพราะในรถจะมีช่องยางอะไหล่อยู่แล้ว และเป็นที่ว่าง สามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้ลงไป โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือนำยางอะไหล่ออกแต่อย่างใด โดยได้พลัง ความแรง และรายละเอียดเสียงทุ้มที่เพิ่มขึ้น

Ecio Matrix 165

 • วันที่: 25/02/2017 17:53
 • จำนวนคนเข้าชม: 6981

โปร่งใสพร้อมความราบรื่น ฟังสบาย ด้วยรายละเอียดและความกังวาน “การกระจายของเสียงที่โปร่งใสหลุดลอยออกมานั้น มีความราบรื่นเชื่อมโยงกันในแต่ละโน้ตเสียง ทุกเสียงผ่านทุกบทเพลงมีความผ่อนคลาย ฟังสบาย ตามมาด้วยการรับรู้รายละเอียดเด่นชัดพร้อมด้วยความกังวานของเสียง”

Rainbow Dream 4

 • วันที่: 22/02/2017 18:59
 • จำนวนคนเข้าชม: 6817

ใสสะอาดสงัดนิ่ง หนักแน่นพร้อมความนุ่มนวลละเมียดละไม “ทุกโน้ตเสียงลอยออกมาจากพื้นอากาศที่สงัด เว้นวรรคช่องว่างช่องไฟ เปิดดังเสียงยังคงความนิ่งไม่สับสน พลังเสียงถ่ายทอดออกมาอย่างหนักแน่น ทั้งความกระชับ แรงปะทะ รวมถึงน้ำหนักเสียงดังเบา พร้อมกันนี้ยังมีความนุ่มนวลจากเนื้อเสียงเข้ามาเติมเต็ม ให้ได้เสียงที่มีความละเมียดละไม”

Rainbow Dream 1

 • วันที่: 22/02/2017 18:58
 • จำนวนคนเข้าชม: 5860

อิ่มเนื้อเสียงหนักแน่น มีพลัง มีความดัง มีรายละเอียด “พลังขับคลาสดีที่คงไว้ด้วยคุณภาพ พลังความดัง เนื้อเสียงทุ้ม ไว้ได้อย่างครบเครื่อง โดยมีบุคลิกเสียงที่อิ่มเนื้อเสียงอย่างมีความหนักแน่นกระชับ เสียงทั้งหมดมีพลัง มีไดนามิคแสดงการย้ำเน้นในแต่ละโน้ตเสียง โดยมีรายละเอียดเสียงที่แยกย่อยออกไปอันเป็นการเสริมอรรถรสในพลังเสียง”

RAINBOW PROFI

 • วันที่: 21/12/2016 15:01
 • จำนวนคนเข้าชม: 8916

RAINBOW PROFI หนักแน่นด้วยไดนามิค นุ่มนวลอ่อนหวาน กระจายใสดุจคริสตัล “น้ำเสียงที่อิ่มเนื้อทรงพลัง โดดเด่นด้วยไดนามิคในทุกระดับความดัง พร้อมทั้งมีความนุ่มนวลอ่อนหวาน พร้อมสำหรับนำไปฟังบทเพลงต่างๆ เพื่อรับรู้ในทุกรายละเอียด เข้าถึงความไพเราะของบทเพลงหลากหลายแนว ทั้งนี้ยังมีความเด่นในด้วยความใส ใสเยือกเย็นรับรู้รายละเอียดอย่างผ่อนคลาย ดุจแสงจากคริสตัล”

Mosconi D2 150.2

 • วันที่: 20/10/2016 15:33
 • จำนวนคนเข้าชม: 7943

MOSCONI D2 150.2 “พลังขับที่มาเต็มและสูงขึ้นนั้นมาพร้อมไดนามิคและคุณลักษณ์ทางเสียงอื่นๆอย่างครบเครื่อง จากนั้นเสริมด้วยบรรยากาศ ที่ถ่ายทอดออกมาให้รับฟังอย่างเด่นชัด อันหาได้ยากมากจากพลังขับคลาสดี อีกทั้งไทมิ่งที่เหมาะสม สมดุลเสียงที่รักษาไว้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนั้นนำไปสู่ ความสุขของการฟังเพลง”

RAINBOW DL-C6.2

 • วันที่: 31/08/2016 15:31
 • จำนวนคนเข้าชม: 9493

RAINBOW DL-C6.2 รักษาสมดุลเสียงดี พร้อมมีรายละเอียด คงไว้ด้วยไดนามิค “เสียงทุ้ม กลาง แหลม มีปริมาณและความชัดเจนเทียบเท่าพอๆกัน ไม่มีเสียงใดล้ำเด่นออกมา เนื้อเสียงเริ่มต้นที่ทุ้มเป็นฐาน แล้วค่อยๆใสขึ้นไปกลางที่เป็นจุดเชื่อมต่อของส่วนผสม แล้วไปจบที่แหลมปลายอันอุดมไปด้วยความใสและรายละเอียด ราวกับสีที่ไล่เฉดเป็นลำดับ เป็นความลงตัวที่ทำให้ฟังเพลงได้ไพเราะ ยาวนาน โดยมีน้ำหนัก แรงปะทะ การย้ำเน้น ที่บ่งบอกถึงการคงไว้ด้วยไดนามิคสอดแทรกอยู่”

PRISM SQ-652

 • วันที่: 05/08/2016 14:56
 • จำนวนคนเข้าชม: 8132

PRISM SQ-652 รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วย เนื้อเสียง ไดนามิค ความสดใส ลำโพงแกนร่วมที่ถ่ายทอดบุคลิกเสียง โดยรวมองค์ประกอบของเสียงที่ฟังเพลงได้อย่างไพเราะเอาไว้ ทั้งเนื้อเสียงที่อัดแน่นฟังได้พลังและน้ำหนักเสียง รวมถึงแสดงไดนามิคเสียงออกมาให้รับฟัง พร้อมด้วยความต่อเนื่องลื่นไหล ผสมความใสของรายละเอียดเข้ากับเนื้อเสียงได้อย่างละเมียดละไม