• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

เครื่องเสียงรถยนต์ ศัพท์

Damping Factor

 • วันที่: 02/06/2010 17:45
 • จำนวนคนเข้าชม: 6496

เป็นความสามารถของเพาเวอร์แอมป์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของลำโพง ค่าแดมปิ้งที่สูงกว่าหมายถึงการให้ความแม่นยำได้ดีกว่า

Discrete Output Devices

 • วันที่: 15/06/2010 12:19
 • จำนวนคนเข้าชม: 6687

เป็นการแยกลักษณะของอุปกรณ์เอาท์พุท 3 ชนิดที่พบกันบ่อยในเพาเวอร์แอมป์รถยนต์ ได้แก่ แผงรวมวงจร(integrated circuits), ทรานซิสเตอร์ไบโพล่าร์(bipolar transistors) และทรานซิสเตอร์อนุโลหะ(MOSFET’s)

Dual Cone

 • วันที่: 15/06/2010 12:22
 • จำนวนคนเข้าชม: 6270

ลำโพงในแบบกรวยร่วม เป็นการออกแบบที่เน้นให้มีราคาประหยัด โดยใช้กรวยแบบวิธเซอร์ (whizzer) ติดตั้งเอาไว้ตรงแกนกลางของวูฟเฟอร์เพื่อใช้ในการให้เสียงแหลมหรือย่านความถี่สูง

Dual voice coil subwoofer

 • วันที่: 15/06/2010 12:22
 • จำนวนคนเข้าชม: 6576

โดยปกติลำโพงจะมีวอยซ์คอยล์เพียงชุดเดียว แต่ซับวูฟเฟอร์วอยซ์คอยล์คู่ถูกออกแบบมาโดยมีข้อได้เปรียบตรงที่มีความยืดหยุ่นในการวางระบบสูงกว่า

Equalizer

 • วันที่: 15/06/2010 12:23
 • จำนวนคนเข้าชม: 6551

ภาคอีคิวเสียงที่ติดตั้งอยู่ภายใน ที่ยอมให้ผู้ใช้ควบคุมรสนิยมของเสียงที่ต้องการและแก้ไขปัญหาสภาพเสียงของห้องโดยสาร

Equalizer Presets

 • วันที่: 15/06/2010 12:24
 • จำนวนคนเข้าชม: 6235

เป็นการเก็บบันทึกกราฟของการปรับอีคิว การเพิ่มและลดความถี่ที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียงเพลงเสียงดนตรีอย่างมาก

European Tuning

 • วันที่: 15/06/2010 12:24
 • จำนวนคนเข้าชม: 5670

การจูนหาคลื่นวิทยุในแถบยุโรปจะใช้ช่วงห่างช่วงละ 0.05 MHz ซึ่งจะแตกต่างไปจากในแถบอเมริกาที่ใช้ช่วงห่างช่วงละ 0.2 MHz

EQ Booster

 • วันที่: 15/06/2010 12:27
 • จำนวนคนเข้าชม: 7944

อีคิวแบบมีภาครขยายจะแตกต่างไปจากอีคิวแบบผ่านสัญญาณทั่วไป อีคิวแบบมีภาคขยายจะมีภาคขยายเสียงติดตั้งเพิ่มไว้ภายใน

Efficiency or Sensititvity (SPL)

 • วันที่: 15/06/2010 12:27
 • จำนวนคนเข้าชม: 6621

ประสิทธิผลหรือความไวตอบสนอง เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกให้ทราบว่าประสิทธิผลของลำโพงเป็นเช่นไร