• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

เครื่องเสียงรถยนต์ ศัพท์

Crossover

 • วันที่: 15/06/2010 12:08
 • จำนวนคนเข้าชม: 5813

เป็นวงจรเครือข่ายที่ใช้ในการกรองความถี่เสียง ประกอบด้วยคอยล์และคาปาซิเตอร์ ที่กำหนดไว้ให้ย่านความถี่ที่เหมาะสมเท่านั้นผ่านไปยังลำโพงในระบบแต่ละตัว (อาทิ วูฟเฟอร์, มิดเรนจ์ และทวีตเตอร์)

Cast aluminum

 • วันที่: 15/06/2010 12:09
 • จำนวนคนเข้าชม: 5869

โลหะหล่อจะให้แรงต้านการสั่นสะท้านได้ดีมากกว่าโลหะปั้ม เมื่อนำไปใช้เป็นโครงลำโพง ส่วนการใช้อลูมินั่มหล่อจะมีน้ำหนักเบา, มีความแกร่งและแข็งแรง

C.M.M.D. (Ceramic Metal Matrix Diaphragm)

 • วันที่: 15/06/2010 12:10
 • จำนวนคนเข้าชม: 5701

พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยอินพินิตี้เพื่อใช้กับลำโพงบ้าน C.M.M.D. เป็นชั้นผสมของเซรามิคแผ่นบางกับโลหะ

Ceramic Metal Matrix Diaphragm

 • วันที่: 15/06/2010 12:10
 • จำนวนคนเข้าชม: 5971

C.M.M.D. เป็นกรวยลำโพงที่สร้างขึ้นจากอลูมินั่มในวงรอบนอกและใช้เซรามิคในวงรอบใน เพื่อใช้ออกแบบตัวขับเสียงที่ปราศจากการสั่นสะท้านและเสียงแปลกปลอม

Digital-to-Analog (D/A) Converter

 • วันที่: 15/06/2010 12:11
 • จำนวนคนเข้าชม: 6130

เครื่องเล่นวิทยุซีดีจะใช้ตัวแปลงรหัสดิจิตอล/อนาล็อก ในการแปลงสัญญาณดิจิตอล 1 และ 0 ไปเป็นสัญญาณเสียงอนาล็อก

Digital Media Files

 • วันที่: 15/06/2010 12:11
 • จำนวนคนเข้าชม: 5689

เสียงเพลงในปัจจุบันถูกบีบอัดข้อมูล เพื่อให้สามารถบันทึกได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นด้วยลักษณะของไฟล์คอมพิวเตอร์

Display

 • วันที่: 15/06/2010 12:15
 • จำนวนคนเข้าชม: 5659

Fold-down Face แผงหน้าปัดแบบมีช่องใส่แผ่นด้านหน้าอาจดูสะดวก แต่มักมีแผงแสดงผลขนาดเล็ก แผงหน้าปัดแบบพับขึ้นลงได้จะมีช่องใส่แผ่นอยู่หลังแผงและมีแผงแสดงผลขนาดใหญ่

DVD/CD Receivers

 • วันที่: 15/06/2010 12:16
 • จำนวนคนเข้าชม: 5933

เป็นเครื่องเล่นวิทยุซีดีที่สามารถเล่นแผ่นภาพ DVD และอาจเล่นแผ่นเพลง DVD ได้ด้วย ในบางรุ่นสามารถส่งสัญญาณภาพไปยังจอภาพตอนหลังรถ บางรุ่นยังมีแผนภูมิของสถานีส่งให้ดูอีกด้วย

Digital Signal Processors

 • วันที่: 15/06/2010 12:17
 • จำนวนคนเข้าชม: 5708

กล่องควบคุม DSP ถือเป็นผลิตภัณฑ์ผสม ที่นำเอาคุณสมบัติของอีคิวและเอคทีฟ-ครอสโอเวอร์มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อขยายขีดความสามารถของการปรับแต่งพื้นที่การรับฟัง