• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

เครื่องเสียงรถยนต์ ศัพท์

Bass Boost Circuitry

 • วันที่: 04/06/2010 13:56
 • จำนวนคนเข้าชม: 6637

เป็นวงจรเพิ่มเฉพาะย่านความถี่ต่ำ โดยทั่วไปจะมีความถี่หลักอยู่ระหว่าง 40 - 90 Hz เพาเวอร์แอมป์ส่วนมากจะระบุจุดที่คุณสามารถเพิ่มระดับเสียงเบสที่ความถี่ดังกล่าว

Built-in Crossovers

 • วันที่: 04/06/2010 13:57
 • จำนวนคนเข้าชม: 6499

เป็นการผนวกรวมส่วนของการกรองผ่านเฉพาะย่านความถี่เอาไว้ที่ตัวเพาเวอร์แอมป์ เพื่อความสะดวกในการปรับตั้งคุณภาพเสียงของระบบ

Butyl rubber

 • วันที่: 04/06/2010 13:58
 • จำนวนคนเข้าชม: 6367

การผสมบิวทีลีนเข้ากับยางเพื่อให้ความยืดหยุ่นเป็นเลิศและอายุใช้งานยาวนาน มักใช้เป็นขอบรอบลำโพงในปัจจุบัน

Basket

 • วันที่: 04/06/2010 13:58
 • จำนวนคนเข้าชม: 6342

เป็นโครงโลหะที่ใช้ยึดส่วนประกอบของซับวูฟเฟอร์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน โครงลำโพงจะต้องแข็งแกร่งและต้านทานต่อการสั่นสะท้านได้ดี เพื่อให้ได้เสียงซับวูฟเฟอร์ที่มีคุณภาพ

Box volume

 • วันที่: 04/06/2010 13:58
 • จำนวนคนเข้าชม: 6366

เป็นมาตรวัด ที่ใช้บอกถึงองค์ประกอบของซับวูฟเฟอร์ โดยการแนะนำปริมาตรภายในของตู้ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เพื่อให้ซับวูฟเฟอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 10-20 เปอร์เซ็นต์

CD Text

 • วันที่: 04/06/2010 14:02
 • จำนวนคนเข้าชม: 6194

แผ่นบันทึกเสียงดิจิตอลบางแผ่น มีการใส่รหัสข้อมูลเกี่ยวกับชื่อศิลปิน, ชื่ออัลบั้ม และ/หรือชื่อเพลง ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏบนแผงแสดงผล หากเครื่องเล่นมีความสามารถในการถอดรหัสดังกล่าว

CD-R, CD-RW Compatibility

 • วันที่: 04/06/2010 14:07
 • จำนวนคนเข้าชม: 6747

วิทยุซีดีที่มีความสามารถนี้ จะสามารถเล่นแผ่นเพลงที่บันทึกด้วยแผ่นซีดีแบบ CD-R และหรือ CD-RW ได้ดีพอๆกับแผ่นซีดีแบบมาสเตอร์

Changer Controls

 • วันที่: 15/06/2010 10:27
 • จำนวนคนเข้าชม: 6342

วิทยุซีดีที่สามารถควบคุมตู้เชนเจอร์ได้ จะใช้ปุ่มบนหน้าปัดตัวเครื่องในการควบคุมการทำงานของตู้เชนเจอร์ทั้ง CD/MD/VCD/DVD

Codec

 • วันที่: 15/06/2010 10:29
 • จำนวนคนเข้าชม: 6233

เป็นหลักการของการเข้ารหัสในการบีบอัดและขยายเสียงดิจิตอล อาทิ MP3 และ WMA จะใช้การเข้ารหัสที่แตกต่างกัน