• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

เครื่องเสียงรถยนต์ ศัพท์

Enclosure types

 • วันที่: 15/06/2010 12:28
 • จำนวนคนเข้าชม: 6179

Sealed box เป็นตู้ลำโพงแบบปิดทึบที่มีตัวตู้ทำหน้าที่กักเก็บอากาศสำหรับซับวูฟเฟอร์ ตู้แบบปิดทึบจะดีที่สุดสำหรับการฟังเพลงที่ต้องการความแน่นหนัก, เสียงเบสที่ถูกต้อง

FM Mono Sensitivity

 • วันที่: 15/06/2010 12:30
 • จำนวนคนเข้าชม: 5966

เป็นข้อมูลที่บอกให้ทราบถึงคุณสมบัติภาครับวิทยุ ที่สามารถเก็บเกี่ยวสัญญาณเสียง FM ในขนาดของสัญญาณที่น้อยมาก เพื่อความสามารถในการรับฟังคลื่นสถานีที่มีกำลังส่งอ่อนๆ บอกไว้เป็นหน่วย เดซิเบล เฟมโตวัตต์(dBf)

FM Stereo Separation

 • วันที่: 15/06/2010 12:30
 • จำนวนคนเข้าชม: 6004

หน่วยวัดความสามารถของภาครับวิทยุ FM ในการแยกแยะความเป็นสเตอริโอ มีหน่วยเป็น เดซิเบล(dB) ค่าที่มากกว่าจะให้ผลที่ดีกว่า

Frequency Response

 • วันที่: 15/06/2010 12:30
 • จำนวนคนเข้าชม: 6224

เป็นขอบเขตของเสียง จากย่านต่ำสุดถึงสูงสุด ที่อุปกรณ์เครื่องเสียงสเตอริโอนั้นๆสามารถทำได้

Ferro fluids

 • วันที่: 15/06/2010 12:31
 • จำนวนคนเข้าชม: 5889

เฟอร์โร-ฟลูอิด มักถูกใช้เพื่อการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นในวอยซ์คอยล์ของลำโพง เฟอร์โร-ฟูลอิดมีสภาพเป็นแม่เหล็กเพียงแต่ไม่มีรูปทรงตายตัว จึงมีส่วนช่วยเสริมอำนาจสนามแม่เหล็กให้กับแม่เหล็กของลำโพงด้วย

Foamed IMPP

 • วันที่: 15/06/2010 12:33
 • จำนวนคนเข้าชม: 5839

เมื่อโพลี่โพรไพลีนถูกฉีดเข้าไปในโมด์ที่ขึ้นรูปกรวยลำโพง จะให้ผลเป็นวัสดุที่ยังคงมีฟองอากาศอยู่ภายใน อันทำให้มันมีน้ำหนักเบาลงโดยไม่มีผลกับความแข็งแรง

FIBERlock

 • วันที่: 15/06/2010 12:34
 • จำนวนคนเข้าชม: 6027

เป็นวัสดุพิเศษที่ใช้ทำกรวยลำโพง ซึ่งพบเห็นอยู่บ่อยในซับวูฟเฟอร์ของร็อคฟอร์ด-ฟอสเกต ไฟเบอร์ล็อกเป็นกระดาษประสิทธิภาพสูง

Frequency range

 • วันที่: 15/06/2010 12:42
 • จำนวนคนเข้าชม: 6798

เป็นช่วงขอบเขตของเสียงจากต่ำสุดไปถึงสูงสุดที่ซับวูฟเฟอร์สามารถให้ออกมาได้ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ถุกนำเสนอจากผู้ผลิตแต่ละราย

Graphic EQ

 • วันที่: 06/01/2010 11:24
 • จำนวนคนเข้าชม: 5170

เป็นมาตรฐานของอีควอไลเซอร์ประเภทหนึ่ง ที่มีปุ่มควบคุมเสียงตั้งแต่ 5 ถึง 30 ปุ่มปรากฏอยู่ การปรับเลื่อนขึ้น/ลงหรือหมุนซ้าย/ขวาจะเป็นการเพิ่ม/ลดย่านความถี่นั้นๆ