• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

เครื่องเสียงรถยนต์ งานออกแบบตู้ซับ

สัดส่วนของขนาดตู้ซับที่เหมาะสม และสูตรคำนวณปริมาตรที่เกี่ยวข้อง

 • วันที่: 03/12/2014 16:16
 • จำนวนคนเข้าชม: 16308

เพื่อนำเก็บไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ/จัดทำตู้ซับวูฟเฟอร์ใช้งาน ในระบบเสียงรถยนต์

6 เคล็ดลับกับการติดตั้งระบบซับวูฟเฟอร์

 • วันที่: 03/12/2014 16:14
 • จำนวนคนเข้าชม: 9934

เป็นข้อคำนึง และพิจารณาในการติดตั้งระบบซับวูฟเฟอร์ เข้ากับระบบเสียงในรถยนต์

ปริมาตรอากาศมาตรฐาน สำหรับดอกซับฯแต่ละขนาด

 • วันที่: 03/12/2014 16:09
 • จำนวนคนเข้าชม: 8469

เพื่อใช้เป็นข้อมูลเสริม ในกรณีที่ต้องการเลือกขนาดดอกซับฯให้เหมาะสมกับพื้นที่(หรือขนาดตู้ที่สามารถจัดทำได้) อาทิ หากมีพื้นที่ให้สามารถออกแบบตู้ได้ในปริมาตรอากาศ 0.7 ลบ.ฟุต ควรเลือกใช้ดอกซับฯขนาด 8 นิ้ว จะเหมาะสมกว่า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพทำงานที่แท้จริงของ “ซับวูฟเฟอร์”

ความถี่พอร์ท สำหรับตู้เปิด เพื่อการฟังอย่าง Audiophile

 • วันที่: 17/07/2015 10:38
 • จำนวนคนเข้าชม: 9191

เป็นเรื่องราวสำหรับงานออกแบบตู้ซับวูฟเฟอร์ ที่ใช้กับดอกซับฯซึ่งมีค่า EBP สูงกว่า 90 ขึ้นไป ในการติดตั้งในตู้เปิดเพื่อใช้ฟังเสียงในแนวของ Audiophile

การคำนวณปริมาตรเฉพาะของท่อระบายเบส

 • วันที่: 08/08/2014 15:43
 • จำนวนคนเข้าชม: 14530

เพื่อนำไปหักลบออกจากปริมาตรอากาศสุทธิในตู้ซับฯ เพื่อเน้นความเข้าใจในเรื่อง “ปริมาตรอากาศสุทธิ” ภายในตู้ซับฯ ซึ่งมีผลโดยรวมในเรื่องของการ “ความสามารถตอบสนองความถี่ย่านเสียงเบส”

โปรแกรมออกแบบตู้ซับฯ WinISD สำหรับ Windows OS

 • วันที่: 04/06/2014 13:28
 • จำนวนคนเข้าชม: 14721

สำหรับท่านที่สนใจใช้งานโปรแกรมออกแบบตู้ซับฯ WinISD ที่ปัจจุบัน พัฒนาไปเป็นเวอร์ชัน 0.7.0.900 แล้ว สามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่ http://www.linearteam.org/download/winisd-07x.exe ได้เลยครับ

รู้เรื่องลึกสำหรับเสียงเบสต่ำ จากตู้กักเก็บอากาศ

 • วันที่: 17/05/2014 13:21
 • จำนวนคนเข้าชม: 16308

เสียงเบสต่ำนับเป็นย่านความถี่เสียงที่สำคัญในระบบเสียงรถยนต์ แม้ว่าจะมีช่วงของคลื่นความถี่ในช่วงสั้นๆจากประมาณ 20 Hz – 80 Hz แต่มันมีความหมายที่มากมาย ทั้งการทำให้คุณภาพเสียงโดยรวมของระบบเสียงเป็นไฮไฟมากขึ้น, การทำให้เกิดความสนุกสนานเร้าใจในการฟังมากขึ้น,

#บัญญัติ_10_ประการ_งานออกแบบ/ติดตั้งตู้ซับฯ

 • วันที่: 27/05/2016 12:14
 • จำนวนคนเข้าชม: 14431

ในเรื่องของการประดิษฐ์/จัดทำหรือออกแบบ/จัดสร้างตู้สำหรับดอกซับวูฟเฟอร์ในรถยนต์นั้น มีข้อควรคำนึงทีต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมหลายประการ ซึ่งในคราวนี้เราได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาบอกกล่าวกันในรูปแบบของ “บัญญัติ 10 ประการ” ให้ได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นหลักในการออกแบบ/ติดตั้งตู้ซับวูฟเฟอร์

ระยะห่างที่เหมาะสม ระหว่างท้ายแม่เหล็กลำโพงกับผนังตู้

 • วันที่: 22/03/2014 13:13
 • จำนวนคนเข้าชม: 8553

ในการออกแบบตู้ซับวูฟเฟอร์ ที่เน้นความแบนราบของตู้นั้น ควรจะได้มีความคำนึงคิดในเรื่องความลึกของตู้ ด้วยปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะกับซับวูฟเฟอร์ที่มีช่องหรือรูระบายอากาศทางด้านท้ายแม่เหล็ก นั่นคือจะต้องมีระยะห่างของท้ายแม่เหล็กลำโพง กับผนังตู้ที่ขนานกับท้ายแม่เหล็ก เป็นระยะไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร หรือ 5 เซนติเมตร