• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

เครื่องเสียงรถยนต์ ห้องสมุดความรู้

แทรกเพลง 10 แทรก เพื่อตรวจสอบความเป็นดนตรีในระบบเสียงรถยนต์

 • วันที่: 16/05/2015 16:16
 • จำนวนคนเข้าชม: 2782

สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นดนตรี หรือคุณภาพของการให้เสียงดนตรี จากระบบเสียงที่ติดตั้งในรถยนต์

การจัดชุดลำโพง เพื่อฟังเพลง/ดนตรีในแนว Classical

 • วันที่: 16/05/2015 16:08
 • จำนวนคนเข้าชม: 1072

เป็นข้อมูลพิจารณาสำหรับการวางระบบเสียงในรถยนต์

การจัดชุดลำโพง เพื่อฟังเพลง/ดนตรีในแนว Jazz

 • วันที่: 16/05/2015 16:06
 • จำนวนคนเข้าชม: 1000

เป็นข้อมูลพิจารณาสำหรับการวางระบบเสียงในรถยนต์

การจัดชุดลำโพง เพื่อฟังเพลง/ดนตรีในแนว Pop

 • วันที่: 16/05/2015 16:03
 • จำนวนคนเข้าชม: 1087

เป็นข้อมูลพิจารณาสำหรับการวางระบบเสียงในรถยนต์

การจัดชุดลำโพง เพื่อฟังเพลง/ดนตรีในแนว Rock

 • วันที่: 16/05/2015 16:00
 • จำนวนคนเข้าชม: 1416

เป็นข้อมูลพิจารณาสำหรับการวางระบบเสียงในรถยนต์

การจัดชุดลำโพง เพื่อฟังเพลง/ดนตรีในแนว Folk

 • วันที่: 16/05/2015 15:56
 • จำนวนคนเข้าชม: 853

เป็นข้อมูลพิจารณาสำหรับการวางระบบเสียงในรถยนต์

การจัดชุดลำโพง เพื่อฟังเพลง/ดนตรีในแนว Rap and R&B

 • วันที่: 16/05/2015 15:53
 • จำนวนคนเข้าชม: 910

เป็นข้อมูลพิจารณาสำหรับการวางระบบเสียงในรถยนต์

การจัดชุดลำโพง เพื่อฟังเพลง/ดนตรีในแนว Dance and Techno

 • วันที่: 16/05/2015 15:50
 • จำนวนคนเข้าชม: 1067

เป็นข้อมูลพิจารณาสำหรับการวางระบบเสียงในรถยนต์

ความถี่บนปุ่มปรับ EQ ที่มีผลกับเสียงเครื่องดนตรี

 • วันที่: 16/05/2015 15:44
 • จำนวนคนเข้าชม: 4265

อำนวยความสะดวกสำหรับนักปรับแต่งคุณภาพเสียงในระบบ ด้วยอีควอไลเซอร์

รับข่าวสารจาก RocketSound

 • http://www.vibeaudio.co.uk/
 • http://www.microprecision.de/
 • http://www.gladen.com/
 • http://www.mosconi-system.it/
 • http://www.rainbow-audio.de/
 • http://www.prismcaraudio.com/
 • http://www.sinfoni.com/
 • http://www.digitalresearchcaraudio.com/
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004104105514&ref=tn_tnmn
 • http://www.scosche.com/
 • http://www.scosche.com/car-audio/efx-hardware
 • http://aurix.co.kr/xe/