• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

#คุยเรื่องลับ...กับตู้ซับวูฟเฟอร์ 3 ชนิด

  • วันที่: 12/05/2016 13:51
  • จำนวนคนเข้าชม: 17092

ปัจจุบัน ตู้ซับวูฟเฟอร์ได้กลายเป็นปัจจัยหลักของระบบเสียงรถยนต์ แทบจะทุกระบบเสียงรถยนต์  ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระบบเสียงซุปเปอร์ไฮเอ็นด์


ตู้ซับวูฟเฟอร์  ในความเป็นจริงนั้น อาจมีรูปแบบที่หลากหลาย ในขณะที่รูปแบบมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับกันในระบบสากล จะมีอยุู่ด้วยกัน 3 ประเภท  หรือ 3 ชนิด อันได้แก่

1.ตู้ซับวูฟเฟอร์ แบบปิดทีบ

2.ตู้ซับวูฟเฟอร์ แบบเปิดระบายเบส

3.ตู้ซับวูฟเฟอร์ แบบแบนด์พาธ


ตู้ซับวูฟเฟอร์ แบบปิดทึบ (Sealed Enclosure)


เป็นตู้ในรูปทรงต่างๆ ที่ปิดทึบในทุกๆด้าน ยกเว้นด้าน ที่เป็นส่วนของการติดตั้งดอกลำโพง และเมื่อติดตั้งดอกลำโพงเข้าไปแล้ว จะไม่มีรู  หรือช่อง  ให้อากาศภายในรั่วไหลออกมาได้เลย

ตู้ซับวูฟเฟอร์แบบปิดทึบ สามารถปรับปรุง  หรือแก้ไขได้ง่าย รวมถึงการออกแบบ ประกอบขึ้นเป็นรูปทรงก็สะดวก ที่สำคัญ สามารถให้คลื่นเสียงเบสที่มีประสิทธิภาพ  ดีทีเดียว

คุณสมบัติสำคัญของคลื่นเสียงเบส จากตู้ซับวูฟเฟอร์แบบปิดทึบ สามารถให้โน้ตเสียงเบส ที่มีความเป็นธรรมชาติ มีความกระชับ ฉับไว ให้เสียงเบสฉับพลันที่ดี

นักฟังในกลุ่ม  มาตรฐาน SQ ต่างก็ชื่นชอบเสียงเบสที่ได้จาก ตู้ซับวูฟเฟอร์ ในแบบปิดทึบ

เราสามารถออกแบบ  ตู้ซับวูฟเฟอร์ แบบปิดทึบนี้ ให้มีความต่างทางคุณภาพ ได้สามลักษณะ โดยการกำหนดค่า Qtc ที่ความชันต่างกัน

ลักษณะแรก คือ เสียงเบสในแบบบริสุทธิ์ เป็นธรรมชาติ ด้วยการกำหนดค่า Qtc ที่ 0.707 เหมาะกับการฟังดนตรี ที่เด่นในแนว Jazz, Drum

ลักษณะที่สอง คือ เสียงเบสแบบพื้นฐาน ด้วยการกำหนดค่า Qtc ที่ 0.900 เหมาะกับการฟังดนตรี ที่เด่นในแนว Techno, Disco, KickBass

ลักษณะที่สาม คือ เสียงเบสแบบมีความดังสูง ด้วยการคำหนดค่า Qtc ที่ 1.100 เหมาะกับการฟังดนตรี ที่เด่นในแนว HardRock


ตู้ซับวูฟเฟอร์ แบบเปิด  ระบายเบส (Ported Enclosure or Vented Enclosure)


เป็นตู้รูปทรงต่างๆที่มองเผินๆ  จะดูคล้ายกับแบบปิดทึบ หากแต่จะมีปล่อง หรือช่องที่ออกแบบ  ให้มีการระบายคลื่นเสียงเบสจากภายในตู้ โดยคลื่นเสียงเบสที่ระบายออกมานี้ เราสามารถกำหนด  คลื่นความถี่ได้เองตามต้องการ

คุณสมบัติของคลื่นเสียงเบส จากตู้ซับวูฟเฟอร์แบบเปิดระบายเบสนี้ สามารถให้โน้ตเสียงเบส ที่มีความเป็นธรรมชาติ แต่มีมวลเสียง  ที่อวบหนากว่า มีปริมาณของคลื่นเสียงเบสย่านต่ำ  ที่มากกว่า

นักฟัง  ในกลุ่มมาตรฐาน SQ+ จะชื่นชอบตู้แบบนี้ เนื่องจาก  สามารถฟังในระดับความดังได้สูง โดยไม่เกิดอาการเครียด  กับเนื้อเสียงเบส

เราสามารถออกแบบตู้ซับวูฟเฟอร์ แบบเปิดระบายเบสนี้ ให้มีความต่างทางคุณภาพ ได้หลากหลายลักษณะ โดยใช้การกำหนดความถี่  ที่ช่องระบายเบส

ค่ามาตรฐานทั่วไป ได้แก่

คำความถี่พอร์ทที่ 25 Hz จะให้น้ำเสียงเบสที่ใกล้เคียงกับตู้แบบปิดทึบ ได้ยินเสียงเบสลึกได้ต่ำเป็นพิเศษ

ค่าความถีพอร์ทที่ 45 Hz จะให้น้ำเสียงเบส ที่มีความรุ้สึกถึง เสียงเบสอวบใหญ่ มีน้ำหนัก

ค่าความถี่พอร์ทระหว่าง 33 Hz ถึง 35 Hz จะให้น้ำเสียงเบสที่ก่ำกึ่ง ระหว่างเบสชัดลึก กับเบสมีน้ำหนัก


ตู้ซับวูฟเฟอร์ แบบแบนด์พาส (Single Reflex Bandpass)


เป็นตู้ซับวูฟเฟอร์ ที่มีรูปทรงพิเศษ แตกต่างออกไป เมื่อมองจากภายนอก  จะเหมือนไม่มีดอกซับวูฟเฟอร์ ยกเว้นกรณี  ที่ใช้แผ่นอะคิลิกใส  เพื่อโชว์ภายใน

ความจริง   ตู้แบนด์พาธขั้นพื้นฐาน จะเป็นการรวมการทำงาน  ของตู้แบบปิดทึบกับตู้แบบเปิดระบายเบส เข้าด้วยกัน โดยตู้แบบปิดทึบ จะกำหนดพื้นที่เสียงในย่านเบสต่ำ และตู้แบบเปิดระบายเบส จะกำหนดพื้นที่เสียงในย่านเบสสูง เมื่อตู้ทั้งสองแบบทำงานผสานกัน ก็จะได้พื้นที่เสียงจากย่านเบสต่ำ  ถึงย่านเบสสูง ตามการออกแบบ

คุณสมบัติพื้นฐานของเสียงเบส  จากตู้แบนด์พาสนั้น อาจไม่สามารถจำแนก  ได้อย่างแม่นยำ ด้วยเหตุที่มัน  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการออกแบบ หรือสามารถกำหนดได้เอง  จากการออกแบบ ซึ่งจะมีตั้งแต่เบสธรรมชาติ ไปจนถึงขีดขั้นของ  มอนสเตอร์เบส

ตู้ซับวูฟเฟอร์แบบแบนด์พาธนั้น มักจะเหมาะกับนักฟังเพลง ที่ปราถนาเสียงเบสอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ


และนี่คือทั้งหมด  ของเรื่องราว “ตู้ซับวูฟเฟอร์” สากลนิยม 3 ชนิด ที่นำมาฝากกันครับ พบกันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีครับ