• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

จะเกิดอะไรขึ้น หากตัวตู้มีปริมาตรอากาศน้อยกว่าที่ดอกลำโพงต้องการ

  • วันที่: 16/05/2015 15:31
  • จำนวนคนเข้าชม: 13016

หากตู้ที่ทำการออกแบบนั้น มีปริมาตรอากาศที่น้อยกว่าความเหมาะสมกับดอกลำโพงเสียงเบส จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “เสียงบูมมี่(boomy)” นั่นคือเสียงในย่านมิดเบสจะมีปริมาณสูงมาก ในขณะที่เสียงเบสในย่านต่ำๆมีพลังน้อยมาก และมีผลให้อัตราการรองรับกำลังขับของดอกลำโพงเพิ่มสูงขึ้น สำหรับในกรณีที่ขนาดของตู้เบสไม่ได้น้อยมากเกินไปนัก ท่านสามารถช่วยเพิ่มขยายปริมาตรอากาศภายในได้ โดยการใส่ใยไนลอนยับยั้งอากาศเข้าไปภายในตู้ ซึ่งถ้าใส่ในปริมาณและตำแหน่งที่เหมาะสม มันจะช่วยขยายปริมาตรอากาศภายในตู้ได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ให้กับดอกลำโพงเสียงเบส