• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Cabin-Gain คืออะไร

  • วันที่: 21/02/2015 16:09
  • จำนวนคนเข้าชม: 10758

เราคงต้องมารับรู้เรื่องของ Cabin Gain นี้กันก่อนเล็กน้อย เพื่อจะได้เข้าใจถึงผลกระทบที่มันมีกับเรื่องของการติดตั้งซับวูฟเฟอร์ลงไปในรถยนต์

การนำตู้ซับวูฟเฟอร์ไปติดตั้งหรือวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะ “ปิด” อาทิ ในห้องฟังเพลงหรือในห้องโดยสารรถยนต์นั้น ระดับเสียงในช่วงย่านความถี่ต่ำจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติอยู่ราวๆ +12 dB สำหรับช่วงย่านความถี่ประมาณ 20 Hz – 70 Hz ซึ่งปฏิกิริยาเช่นนี้มีศัพท์ทางเทคนิคที่เรียกกันว่า “Transfer Function” หรือ “Cabin Gain” และระดับของการเพิ่มขึ้นทางเสียงช่วงย่านความถี่ต่ำนั้น ก็มีระดับที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาตรของสภาพแวดล้อมปิดนั้นๆ รวมถึงความสัมพันธ์ของการรั่วไหลของปริมาตรอากาศบริเวณขอบกระจก, ช่องต่างๆ และขอบประตูรถด้วย

การวัดผลของ Cabin Gain นั้นสามารถกระทำได้ โดยการวัดประสิทธิภาพของตู้ซับเบสในสภาพแวดล้อมเปิดโล่งปกติ เพื่อบันทึกเอาไว้เป็นกราฟเริ่มต้น จากนั้นจึงนำเอาตู้ซับเบสใบเดียวกันนั้นไปวางไว้ในสภาพแวดล้อมปิด(หรือภายในรถยนต์) แล้ววัดประสิทธิภาพอีกครั้ง ก็จะได้กราฟที่แตกต่างกัน เมื่อนำกราฟทั้งสองมาเทียบเคียงกัน เราก็จะเห็นช่วงที่แตกต่างหรือ Transfer Function ได้อย่างชัดเจน ทั้งเรื่องของระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นในช่วงความถี่ต่างๆ และจำนวนของระดับเสียงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเรานำเอา Cabin Gain นี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับตู้ซับเบสอื่นๆ เราก็จะสามารถคาดเดาได้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของเสียงเบสในรถยนต์คันนั้นๆได้ทันที