• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Rainbow BP-G4.2

  • rate:  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
  • model: 0
  • price: 0.00

RAINBOW BP-G4.2
แทนลำโพงเดิมในรถ BMW เพิ่มเติมด้วยน้ำหนักและรายละเอียดเสียง
 “ด้วยอุปกรณ์แบบสำเร็จรูป ทำให้ใส่แทนลำโพงเดิมได้ทันที โดยคุณภาพเสียงมีรายละเอียดที่ดี ได้น้ำหนักเสียงชัดเจน เสียงมีความโปร่งใส รายละเอียดเด่นชัดพร้อมกังวานด้วยเส้นสายยาวสั้นอย่างเหมาะสม สามารถยกระดับเพิ่มความไพเราะในการฟังเพลงได้”RAINBOW BP-G4.2

แทนลำโพงเดิมในรถ BMW เพิ่มเติมด้วยน้ำหนักและรายละเอียดเสียง
 “ด้วยอุปกรณ์แบบสำเร็จรูป ทำให้ใส่แทนลำโพงเดิมได้ทันที โดยคุณภาพเสียงมีรายละเอียดที่ดี ได้น้ำหนักเสียงชัดเจน เสียงมีความโปร่งใส รายละเอียดเด่นชัดพร้อมกังวานด้วยเส้นสายยาวสั้นอย่างเหมาะสม
สามารถยกระดับเพิ่มความไพเราะในการฟังเพลงได้”
RAINBOW มีลำโพงสำหรับติดตั้งในรถ BMW
โดยใส่แทนที่ลำโพงเดิม ไม่ต้องดัด ตัด เจาะอะไรทั้งสิ้น ลงตัวได้ด้วยลำโพงเสียงแหลมและลำโพงเสียงกลาง มีครอสโอเวอร์สำหรับตัดความถี่ มาพร้อมสายลำโพงเชื่อมต่ออย่างครบถ้วน วัสดุที่ใช้ผลิตลำโพง ก็มีคุณภาพดี เพื่อยกระดับคุณภาพเสียงและการฟังเพลงให้ดีกว่าลำโพงเดิม

รูปลักษณ์และวัสดุที่ใช้ผลิต    

BP-G4.2 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ดอกลำโพงเสียงกลางทุ้มขนาด 100 มิลลิเมตร(4 นิ้ว) กรวยลำโพงผลิตไฟเบอร์ผสมกระดาษ เคลือบผิวเสริมความแข็งแรง ดัสแค็ปทรงเรียบวัสดุเดียวกัน ขอบเซอร์ราวด์ยาง โครงโลหะหล่อขึ้นรูป วอยซ์คอยล์ COPPER ขนาด 25 มิลลิเมตร สไปเดอร์ CONEX ดอกลำโพงเสียงแหลมโดมนิ่มผลิตจากผ้าไหม มีขนาด 20 มิลลิเมตร แม่เหล็กนีโอไดเมียม พาสซีฟครอสโอเวอร์ชนิด 2 ทาง จุดตัดความถี่ 3,500 เฮิรตซ์ เลือกเสียงแหลมได้ 2 ระดับ ตอบสนองความถี่ 70 – 30,000 เฮิรตซ์ ความต้านทาน 3.4 โอห์ม ความไว 90 ดีบี รับกำลังขับปกติ 50 วัตต์ สูงสุด 100 วัตต์ชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ลองฟัง

ฟร้อนท์ PIONEER DEH-P80PRS อุด RCA ที่ไม่ได้ใช้งานด้วยตัวอุดของ CARDAS CAP เพาเวอร์แอมป์ PHASS AR50.2 สายไฟเข้าฟร้อนท์ PHOENIX GOLD 8GA สายไฟเข้าเพาเวอร์แอมป์ MONSTER 8GA สายรีโมท MONSTER S16 สายสัญญาณ TCHERNOV CLASSIC IC สำรองไฟให้ฟร้อนท์ด้วยคาปาซิเตอร์ HELIX33,000 ไมโครฟารัด สำรองไฟทั้งระบบด้วยคาปาซิเตอร์ PRISM 1ฟารัด ลองฟังที่ไฟ 14.4โวลต์จุดเชื่อมต่อใช้ตะกั่ว WBT         

คำแนะนำจากการใช้งาน

ควรติดตั้งลำโพงอย่างมีความแข็งแรง หากเสริมแผ่นไม้หรือยางได้ควรทำ เพื่อน้ำหนักเสียงที่ดี ดอกเสียงแหลมหากเลี่ยงหรือหลบมุมสะท้อนกับกระจกได้ควรทำ เพื่อลดเสียงก้องสะท้อน หากเปลี่ยนสายลำโพงที่มาพร้อมกับลำโพง ให้เป็นสายที่มีคุณภาพดีขึ้น จะเพิ่มน้ำหนักเสียงและรายละเอียดผลการลองฟัง
ลำโพงขับง่าย ไม่กินวัตต์ ได้น้ำเสียงที่ราบรื่นกลมกลืน ฟังเพลงได้ไพเราะ แต่การเพิ่มเพาเวอร์แอมป์ขับ สามารถให้น้ำหนักเสียงเพิ่มขึ้น รายละเอียดชัดเจนสดใสมากขึ้น หางเสียงสั้นยาวอย่างแตกต่าง เนื้อเสียงก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น มิติเสียงก็ขยายกว้างใหญ่กระจายดีขึ้น
บุคลิกเสียงโดยภาพรวม เมื่อได้รับกำลังขับอย่างเหมาะสมนั้น ให้ความต่อเนื่องของเสียงทุ้ม กลาง แหลม เนื้อเสียงมีในทุกย่านแบบเฉลี่ยกันไป ไม่เด่นนำในย่านใด รายละเอียดในน้ำหนักเสียงมีพอเหมาะสมกับรายละเอียดในเสียงแหลมที่มีความเป็นเส้นสาย แยกเสียงสั้นและยาวออกจากกัน ให้รับฟังได้ถึงความไพเราะจากเสียงที่พลิ้วกังวานเสียงทุ้ม มีความกระชับและเนื้อเสียงที่นุ่มนวลผสมกัน ปริมาณของเสียงสมดุลกับเสียงย่านอื่น มีความราบรื่นพร้อมยังคงรายละเอียดในด้านน้ำหนักเสียง เนื้อเสียงมีอย่างเหมาะสมต่อความนุ่มแน่น ส่งผลต่อเสียงที่เก็บตัวดีแต่ไม่ไวเกินไป เป็นเสียงที่แยกน้ำหนักดังเบามีความแตกต่าง
เสียงกลาง เนื้อเสียงที่มีความละเมียดละไมผสมเข้ากับความโปร่งใส กระจายเสียงออกได้อย่างใสราบรื่นฟังสบาย โดยเฉพาะกับเพลงขับร้อง เสียงนักร้องไม่เร่งรีบ มีความพลิ้วหวานกังวาน ถ่ายทอดเนื้อเสียง ความใส ผสมได้ความกลมกลืน ให้ความต่อเนื่องของเสียงอย่างโดดเด่น
เสียงแหลม ความใสมีอยู่ในทุกโน้ตเสียง รายละเอียดที่ชัดเจนพร้อมเนื้อเสียงที่เสริมเป็นความกังวาน ช่วยเสริมบรรยากาศเติมความต่อเนื่องให้กลับเสียงกลาง ทำให้เสียงทั้งหมดไม่อับทึบ มีความแผ่กว้างกระจายออกมาอย่างเด่นชัด รายละเอียดลอยออกมาเป็นเส้นสายที่ชัดเจน
มิติเสียง ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านกว้างและระดับเสียงที่ลอยเด่นชัดกับเสียงเบาที่รองลงไป เน้นความใสและการกระจายเสียงออกไปทางกว้าง เสียงไม่บางมีความเป็นตัวตนเป็นกลุ่มก้อน โฟกัสชิ้นดนตรีอยู่ในตำแหน่งแห่งที่อย่างเหมาะสม โน้ตเสียงทั้งใหญ่และเล็กแสดงออกมาให้รับรู้อย่างชัดเจน ให้ความราบรื่นต่อเนื่องกันของเสียง
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน 
     เลือกใช้กับฟร้อนท์ที่ให้บุคลิกเสียงโปร่งใสของเสียงกลางและเสียงแหลม  เสียงทุ้มมีเนื้อเสียงที่อิ่มแน่น เพาเวอร์แอมป์ควรเลือกใช้ที่กำลังขับไม่สูงมากนัก มีบุคลิกเสียงเด่นไปทางไดนามิคหรือการแยกแยะเสียงสักหน่อย เลี่ยงเพาเวอร์แอมป์ที่บุคลิกเสียงติดไปทางอิ่มเนื้อ นุ่ม และปริมาณเสียงทุ้มที่มากเกินไป    
บทสรุป
    RAINBOW BP-G4.2 ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ที่ติดตั้งลงไปในแทนที่ลำโพงเดิม ในช่องลำโพงของรถ BMW ได้อย่างไม่ต้องดัดแปลง มีสายเชื่อมต่ออย่างครบครัน บุคลิกเสียงมีความราบรื่นกลมกลืนเป็นจุดเด่น เสียงใน 3 ย่านหลักผสมกันอย่างลงตัว มีเนื้อเสียงและความใสที่เข้ากัน ถ่ายทอดน้ำหนักเสียงให้รับรู้อย่างแตกต่าง ปลายแหลมให้เส้นสายที่ชัดเจนมีความกังวาน เสียงกว้างหลุดลอยเด่น เป็นลำโพงที่ใช้งานฟังเพลงได้อย่างไพเราะและถ่ายทอดออกมาอย่างมีคุณภาพเสียง

อัลบั้มที่ใช้ลองฟัง
: DADAWA / SISTER DRUM
: EMMA COMPETITION CD 2014/2015
: ACCUPHASE / SPECIAL SOUND SELECTION 3
: INK / LIVINGSTON TAYLOR / CHESKY RECORDS JD 162
 
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
AUDIO NETWORK CO.,LTD  โทร. 0-2792-995

add to cart