• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Rainbow Dream 4

 • วันที่: 22/02/2017 18:59
 • จำนวนคนเข้าชม: 2968

RAINBOW DREAM4
ใสสะอาดสงัดนิ่ง หนักแน่นพร้อมความนุ่มนวลละเมียดละไม

“ทุกโน้ตเสียงลอยออกมาจากพื้นอากาศที่สงัด เว้นวรรคช่องว่างช่องไฟ เปิดดังเสียงยังคงความนิ่งไม่สับสน พลังเสียงถ่ายทอดออกมาอย่างหนักแน่น ทั้งความกระชับ แรงปะทะ รวมถึงน้ำหนักเสียงดังเบา พร้อมกันนี้ยังมีความนุ่มนวลจากเนื้อเสียงเข้ามาเติมเต็ม ให้ได้เสียงที่มีความละเมียดละไม”

ขนาดตัวเครื่องที่เล็กลง โดยยังต้องการคุณภาพในพลังขับเอาไว้ ทั้งรายละเอียดและน้ำหนักเสียง วงจรภาคขยายหลักจึงต้องใช้เป็นไอซีคลาสดี และเพื่อต้องการให้คุณภาพในพลังขับนั้น ยังคงแรงทั้งวัตต์ มีรายละเอียดเสียงที่ดี ภายในจึงออกแบบวงจรภาคจ่ายไฟโดยใช้มอสเฟ็ตกระแสสูง ออกแบบภาคปรีแอมป์และภาคขยายเน้นวงจรป้องกันการรบกวน ทั้งหมดจะส่งผลอย่างไร ต้องลองฟังเพาเวอร์แอมป์รุ่นใหม่ล่าสุดของ RAINBOW 

รูปลักษณ์และรายละเอียดกำลังขับ

    DREAM 4 เพาเวอร์แอมป์คลาสดี ให้กำลังขับ 90 วัตต์ x 4 แชนแนล ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม โหลด 2 โอห์มให้กำลังขับ 130 วัตต์ x 4 แชนแนล โหลด บริดจ์ได้ 250 วัตต์ x 2 แชนแนล ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม ตอบสนองความถี่ 10 – 60,000 เฮิรตซ์ ความเพี้ยนน้อยกว่า 0.04 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า 95 ดีบี ครอสโอเวอร์ความลาดชัน 12 ดีบี ตัดความถี่สูง 40 – 4,000 เฮิรตซ์ ตัดความถี่ต่ำ 40 – 4,000 เฮิรตซ์ แบนด์ รับสัญญาณเข้า HIGH LEVEL 1 – 10 โวลต์ LOW LEVEL 250 มิลลิโวลต์ – 6 โวลต์ ค่าแดมปิ้งเฟคเตอร์มากกว่า 200 เพิ่มเสียงทุ้ม 0-12 ดีบี ที่ความถี่ 45 เฮิรตซ์ เครื่องมีขนาด 230 x 153 x 49 มิลลิเมตร หนัก 1.9 กิโลกรัม ฟิวส์ 25 แอมป์ 2 ตัว

     ตัวเครื่องหลักผลิตด้วยโลหะ เพื่อการระบายความร้อนและเป็นชิลด์ป้องกันการรบกวน ขั้วต่อทั้งหมดเคลือบโครเมียม มีช่องต่อสำหรับสัญญาณเข้าทั้งแบบขั้ว RCA และแบบสายลำโพง ภายในออกแบบผสมผสานกันระหว่างอุปกรณ์ SMD และอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ โดยอุปกรณ์ขนาดใหญ่จะอยู่ในภาคจ่ายไฟที่ใช้มอสเฟ็ตกระแสสูง พร้อมด้วยคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่ ออกแบบวงจรแบบลดคลื่นรบกวนด้วยการใส่ขดลวดทองแดงแกนเฟอร์ไรท์กรองไฟก่อนเข้าเครื่อง และมีขดลวดทองแดงที่อยู่ในตัวถังโลหะชิลด์เอาไว้ในภาคขยาย ส่วนอุปกรณ์ SMD จะใช้ในวงจรควบคุม ภาคขยายใช้ไอซีชิปวงจรคลาสดีจำนวน 2 ตัว ที่ทำงานรองรับความต้านทานในระดับ 2 โอห์มได้ ภาคปรีแอมป์และส่วนควบคุมการปรับแต่งต่างๆเน้นใช้อุปกรณ์ชนิด SMD 

ชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ลองฟัง

     ฟร้อนท์ PIONEER DEH-P80PRS อุด RCA ที่ไม่ได้ใช้งานด้วยตัวอุดของ CARDAS CAP ลำโพง PHASS ES6.5 สายไฟเข้าฟร้อนท์ PHOENIX GOLD 8GA สายไฟเข้าเพาเวอร์แอมป์ MONSTER 4GA สายรีโมท MONSTER S16 สายสัญญาณ MONSTER XLN402 สายลำโพงทั้งระบบ TCHERNOVSPECIAL XS SC สำรองไฟให้ฟร้อนท์ด้วยคาปาซิเตอร์ HELIX33,000 ไมโครฟารัด สำรองไฟทั้งระบบด้วยคาปาซิเตอร์ PRISM 1ฟารัด ลองฟังที่ไฟ 14.4โวลต์จุดเชื่อมต่อใช้ตะกั่ว WBT 


คำแนะนำจากการใช้งาน

     วรใช้สายไฟและสายลำโพงผลิตด้วยทองแดงคุณภาพดี เพื่อน้ำหนักและเนื้อเสียง ปุ่มปรับแต่งการทำงานหากไม่ได้ใช้ให้ปรับลดไว้ที่ค่าต่ำสุด เพาเวอร์แอมป์ควรมีแผ่นไม้ MDFและแผ่นยางรองรับการติดตั้ง เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน มีผลต่อความอิ่มของเนื้อเสียง เพื่อคุณภาพรายละเอียดใช้สัญญาณ LOW LEVEL ผ่านทางขั้ว RCA

ผลการลองฟัง

    เริ่มลองเสียงที่ได้ยินรับรู้ได้ถึงความสงัดของพื้นอากาศที่รายล้อมรอบโน้ตเสียงอยู่ ทุกโน้ตเสียงจึงลอยหลุดออกมาอย่างเด่นชัด มีความใส สุกสว่าง น้ำเสียงมีความสมดุลในย่านหลัก เสียงทุ้มมีทั้งเนื้อเสียงกระชับแน่น พร้อมช่วงจังหวะที่ผ่อนคลายนุ่มนวล เรียกว่าตัวเครื่องขนาดเล็กและใช้ไอซีชิปคลาสดีเป็นหัวใจหลักในภาคขยาย แต่พลังเสียง รายละเอียดเสียง รวมถึงอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง ออกไปทางคลาสเอบีเจียดไปทางคลาสเอเล็กน้อย

หากมอสเฟ็ตกระแสสูงในภาคจ่ายไฟ หวังผลให้พลังขับมีความแรง มีน้ำหนัก แสดงไดนามิคได้อย่างชัดเจนเข้มแข็ง และการออกแบบวงจรที่เน้นลดคลื่นรบกวน ที่หวังผลในเรื่องความสงัดเงียบ เพื่อให้รายละเอียดมีความใสเด่นขึ้นมานั้น ก็นับว่าทางผู้ผลิตประสบผลสำเร็จ เพราะเสียงที่ได้ฟังนั้น มีเรี่ยวแรงด้วยไดนามิค ทุกโน้ตเสียงกระจ่างชัด รับฟังได้ถึงรายละเอียดเล็กน้อย และเมื่อผ่านการใช้งาน ความราบรื่นต่อเนื่อง ความนุ่มนวลจากเสียงในย่านทุ้ม ก็เข้ามาเสริมเพิ่มความไพเราะให้กับการฟังเพลง

     ในส่วนกำลังขับ ไม่มีข้อสงสัยในด้านนี้ เพราะน้ำหนักเสียงทุ้มที่กระชับแน่นรัดกุม เนื้อเสียงทุ้มที่ค่อนไปทางนุ่มเล็กน้อยสำหรับความผ่อนคลาย สามารถแยกแยะออกมาให้รับฟังได้ในแต่ละบทเพลง อย่างมีรายละเอียดในแต่ละโน้ตเสียงนั้นด้วย ขณะเดียวกันเมื่อเปิดด้วยเสียงที่ดัง กับบทเพลงเครื่องดนตรีหลายชิ้น ก็สามารถแยกแยะรายะเอียดได้โดยไม่สับสน

บุคลิกเสียง
น้ำเสียงหลักๆให้ความสมดุลของปริมาณเสียงในแต่ละย่าน ทำให้ฟังบทเพลงต่างๆได้ต่อเนื่องยาวนาน โดยมีความแตกต่ากันไปตามท่วงทำนอง โดยตอบสนองทั้งจังหวะรวดเร็วแม่นยำกระชับและจังหวะช้าที่ทอดหางเสียง พร้อมด้วยเนื้อเสียงละเมียดละไม เนื้อเสียงจะมีอย่างเหมาะสม ที่บางจังหวะกระชับเน้นแรงปะทะ ในบางจังหวะเป็นเนื้อเสียงที่นุ่มนวลผ่อนคลายทอดหางเสียงสักหน่อย โดยรับฟังเนื้อเสียงได้ชัดเจนในย่านเสียงทุ้ม ความใสที่เกลี้ยงเกลาไม่ทำให้เสียงขาดความราบรื่น ความโปร่งกระจายทุกโน้ตเสียงเสริมด้วยความลื่นไหล มีความกังวาน มีลีลาในน้ำเสียง เป็นเสียงที่รับรู้ได้ในย่านกลาง สุกสว่างในแบบเย็นสบาย ชัดในแบบที่ไม่คมสด รายละเอียดมีความเด่นชัด สดใส พร้อมมีความกังวานทอดหางเสียงในแบบใสๆไร้เสียงที่คลุมเครือ โดยมีความหวานที่ปรายเสียงบ้างพอสมควร เป็นรายละเอียดและบุคคลิกของเสียงแหลม ที่รับฟังได้   

มิติเสียง
สัมผัสและรับรู้ได้ถึงความสงัดเงียบ ช่องว่างระหว่างโน้ตเสียงเว้นวรรคอย่างมีระเบียบ ทำให้โน้ตเสียงไม่ชิดติดกัน เป็นเสียงที่เด่นในแต่ละโน้ต ทั้งความใสและเนื้อเสียงแยกอิสระจากกัน แผ่ขยายออกไปเป็นอาณาบริเวณเสียงที่กว้าง เป็นความลงตัวของความใสความกว้างแ
ละความราบรื่น

    
ภาคจ่ายไฟที่ใช้มอสเฟ็ตกระแสสูง ส่งผลต่อพลังขับที่มีเรี่ยวแรง ทำให้ไดนามิคเสียงดี แยกน้ำหนักเสียงแรงค่อยได้แตกต่างและชัดเจน ความสงัดเงียบ เสียงที่ยังคงความนิ่ง โน้ตเสียงที่หลุดลอยเด่น เป็นผลมาจากการออกแบบเน้นลดคลื่นรบกวน เลือกใช้อุปกรณ์ SMD ทำให้ทางผ่านสัญญาณสั้นที่สุด เสียงจึงมีความฉับไว สะอาดและไม่คลุมเครือ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน 

เลือกใช้ฟร้อนท์ที่มีน้ำเสียงราบรื่น ติดไปทางละเมียดละไมด้วยเนื้อเสียง ช่วยเสริมบุคลิกเสียงและการทำงานของเพาเวอร์แอมป์ เลือกใช้ลำโพงที่มีเนื้อเสียงอัดแน่นเข้มข้น แสดงน้ำหนักเสียงได้ชัด เสียงกลางแหลมมีความหวานราบรื่น เพื่อให้ฟังแนวเพลงหลากหลายได้อย่างไพเราะ

บทสรุป

    RAINBOW DREAM4 ตัวเครื่องขนาดเล็ก วงจรภาคขยายคลาสดีไอซีชิป พร้มการออกแบบเน้นจ่ายกระแสได้สูงและวงจรลดคลื่นรบกวน ทั้งหมดส่งผลต่อพลังขับและบุคลิกเสียง แม้จะบอกว่าเป็นพลังขับคลาสดี แต่น้ำเสียงนั้น แอนเอียงไปทางคลาสเอบีและเจียดไปทางคลาสเอมากกว่า ด้วยความใสและมีความหวานราบรื่นของเสียง เสียงมีความกังวานทอดหางสั้นยาวอย่างเหมาะสม น้ำหนักเสียงแยกอย่างเด่นชัด เนื้อเสียงมีในแบบรัดกุมและผ่อนคลาย เป็นพลังขับที่มีบุคลิกเสียงในแบบมีความใสอันเป็นเสน่ห์ ที่น่าไปลองฟังลองใช้งานครับ

อัลบั้มที่ใช้ลองฟัง

: CLAIR MARLO / LET IT GO

: DADAWA / SISTER DRUM

: EMMA COMPETITION CD 2014/2015

: ACCUPHASE / SPECIAL SOUND SELECTION 3

: INK / LIVINGSTON TAYLOR / CHESKY RECORDS JD 162

รับข่าวสารจาก RocketSound

 • http://www.vibeaudio.co.uk/
 • http://www.microprecision.de/
 • http://www.gladen.com/
 • http://www.mosconi-system.it/
 • http://www.rainbow-audio.de/
 • http://www.prismcaraudio.com/
 • http://www.sinfoni.com/
 • http://www.digitalresearchcaraudio.com/
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004104105514&ref=tn_tnmn
 • http://www.scosche.com/
 • http://www.scosche.com/car-audio/efx-hardware
 • http://aurix.co.kr/xe/