• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

จะเป็นอย่างไร หากจะใช้ตู้เบสใบเดียวกับดอกลำโพงมากกว่าหนึ่งดอก

 • วันที่: 16/05/2015 15:23
 • จำนวนคนเข้าชม: 6622

คำตอบง่ายๆก็คือ คุณจะต้องนำค่า Vas ของดอกลำโพงมาคูณด้วยจำนวนของดอกลำโพง เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาตรอากาศในตู้ ตัวอย่างเช่น ถ้าดอกลำโพงเสียงเบสที่ใช้มีค่า Vas เป็น 3 ลบ.ฟุต และคุณต้องการใช้ดอกลำโพงสองดอกในตู้ใบเดียว ให้นำเอาค่า 3 คูณด้วย 2 ซึ่งเท่ากับ 6 ลบ.ฟุต ไปใช้ในการคำนวณหาปริมาตรอากาศในตู้ที่เหมาะสม ในกรณีนี้ยกเว้นว่าคุณต่อซับฯสองดอกในแบบ “ไอโซบาริค”(isobaric)

รับข่าวสารจาก RocketSound

 • http://www.vibeaudio.co.uk/
 • http://www.microprecision.de/
 • http://www.gladen.com/
 • http://www.mosconi-system.it/
 • http://www.rainbow-audio.de/
 • http://www.prismcaraudio.com/
 • http://www.sinfoni.com/
 • http://www.digitalresearchcaraudio.com/
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004104105514&ref=tn_tnmn
 • http://www.scosche.com/
 • http://www.scosche.com/car-audio/efx-hardware
 • http://aurix.co.kr/xe/