• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Audiosystem-Hx 165 Phase Mk II ลำโพงไฮเอ็นด์สไตล์เยอรมัน ตัวจริง เสียงจริง

  • วันที่: 10/10/2010 15:36
  • จำนวนคนเข้าชม: 11587HX 165 PHASE MKII
2-WAY COMPONENT-SYSTEM

ลำโพงแยกชิ้น 2 ทางไฮเอ็นด์ พัฒนาและผลิตในเยอรมัน วูฟเฟอร์เฟสปลั๊กขนาด 165 มิลลิเมตร โครงอัลลอยความแข็งแรงสูง วอยซ์คอยล์ขนาด 28 มิลลิเมตร รับกำลังขับ 220/140 วัตต์ พร้อมทวีตเตอร์ขนาด 28 มิลลิเมตร ที่ Fs = 760 Hz