• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Audiosystem-Hx 165 Phase Mk II ลำโพงไฮเอ็นด์สไตล์เยอรมัน ตัวจริง เสียงจริง

 • วันที่: 10/10/2010 15:36
 • จำนวนคนเข้าชม: 11215HX 165 PHASE MKII
2-WAY COMPONENT-SYSTEM

ลำโพงแยกชิ้น 2 ทางไฮเอ็นด์ พัฒนาและผลิตในเยอรมัน วูฟเฟอร์เฟสปลั๊กขนาด 165 มิลลิเมตร โครงอัลลอยความแข็งแรงสูง วอยซ์คอยล์ขนาด 28 มิลลิเมตร รับกำลังขับ 220/140 วัตต์ พร้อมทวีตเตอร์ขนาด 28 มิลลิเมตร ที่ Fs = 760 Hz

 

 

 

รับข่าวสารจาก RocketSound

 • http://www.vibeaudio.co.uk/
 • http://www.microprecision.de/
 • http://www.gladen.com/
 • http://www.mosconi-system.it/
 • http://www.rainbow-audio.de/
 • http://www.prismcaraudio.com/
 • http://www.sinfoni.com/
 • http://www.digitalresearchcaraudio.com/
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004104105514&ref=tn_tnmn
 • http://www.scosche.com/
 • http://www.scosche.com/car-audio/efx-hardware
 • http://aurix.co.kr/xe/