• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

AURIX POWER BATTARY

  • วันที่: 09/09/2010 13:00
  • จำนวนคนเข้าชม: 15259
“เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพื่อพลังคุณภาพเสียง”
    AURIX Titanium แบตเตอรี่สำหรับระบบเสียงรถยนต์ ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี่อันทันสมัย ด้วยขนาดและรูปทรงที่กะทัดรัด แต่สามารถจ่ายกระแสไฟได้อย่างมหาศาล ทั้งยังสามารถคายประจุได้ดีกว่าคาปาซิเตอร์ ทั้งยังเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วที่สุด สะดวกในการติดตั้ง ให้พลังที่เหนือกว่า ถือเป็นมาตรฐานใหม่แห่งพลังคุณภาพเสียงอย่างแท้จริง
รายละเอียดที่น่าสนใจ
    สำหรับ AURIX Titanium เหมาะสำหรับการเสริมประสิทธิภาพให้กับระบบไฟในชุดเครื่องเสียง ทั้งระบบทั่วไปและระบบขนาดใหญ่ๆ ที่ต้องการพลังไฟแบบเต็มๆ ใช้เวลาในการชาร์จประจุที่รวดเร็วมาก โดยมีความต้านทานภายในแค่ 3.5 mega-ohms เป็นแบตเตอรี่ระบบเสียง เพื่อพลังขับที่เต็มเปี่ยมประสิทธิภาพ จ่ายกระแสได้สูงที่ 400 แอมป์ นานถึง 8 วินาที (หรือเทียบได้กับกำลังขับรวมที่ 3,800 วัตต์) เก็บพลังงานพื้นฐานได้ที่ 5 แอมป์/ชั่วโมง ที่ไฟ 12 โวลท์
    ภายในใช้โครงสร้างแบบการพันทับซ้อน เพื่อให้มีขนาดที่กะทัดรัด ขนาดเซลล์แต่ละเซลล์ 2 โวลท์ ใช้เซลล์ร่วมกันทั้งหมด 6 เซลล์ (2 x 6 = 12 โวลท์) เป็นเซลล์แบบ No Memory Effect ให้อัตราการจ่ายประจุและเก็บประจุได้รวดเร็วที่สุด ขนาดตัวถังเครื่องกะทัดรัด 3.14”(H) x 3.7”(W) x 5.44”(D) ให้อายุการใช้งานนาน 3-6 ปี
   
ทดสอบประสิทธิภาพ
    ในการทดสอบนั้น จะกระทำในส่วนของเนื้อเสียงเบสเป็นหลัก เพราะสามารถจับสังเกตุได้สะดวกกว่า ทีมงานฟังประสิทธิภาพกันในห้องทดสอบเสียง ใช้ชุดฟร้อนท์เอ็นด์ Pioneer P80RSII ป้อนสัญญาณเข้าแอมป์ Rainbow ขับลำโพงกลางแหลม Rainbow และขับซับฯ Rainbow ขนาด 10 นิ้วในตู้ปิด
    เสียงเบสที่สัมผัสได้หลังจากติดตั้ง AURIX Taitanium เข้าไปเป็นแบตเตอรี่ระบบเสียง ให้เสียงเบสที่อิ่มแน่น ชัดเจน ให้เบสลึกที่กระชับขึ้น ไม่มีอาการยานคราง ให้ความฉับไวของเสียงเบสที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

สรุป
    AURIX Titanium ถือเป็นสุดยอดแบตเตอรี่ ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพระบบเสียงภายในรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยที่ AURIX Titanium จะไปทำการเพิ่มคุณภาพของเสียงให้ดียิ่งขึ้น

Specifications AURIX Titanium
Applications:        Sub-Battery
Cold Peak:           400 Amps for 8 seconds, 12 V 5 Amp hour
Colur:                 Silver
Type:                  6 Dry Single Cells