• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

การต่อใช้งานลำโพงซับวูฟเฟอร์ ต่อแบบไหนให้คุณภาพเสียงอย่างไร และต่อแบบใดให้คุณภาพเสียงที่ดี

  • วันที่: 21/06/2010 18:05
  • จำนวนคนเข้าชม: 64578

      เมื่อก่อนลำโพงซับวูฟเฟอร์มักจะมีขั้วต่อลำโพงเพียงชุดเดียว สำหรับต่อเข้าไปใช้งานสำหรับวอยซ์คอยล์ชุดเดียว แต่ปัจจุบันได้มีการออกแบบลำโพงที่มีขั้วต่อลำโพง 2 ชุด สำหรับใช้งาน 2 วอยซ์คอยล์ เพื่อรีดพละกำลังจากเพาเวอร์แอมป์ได้มากขึ้น เมื่อขั้วต่อดังกล่าวแล้วจะต่อใช้งานกับเพาเวอร์แอมป์อย่างไรให้ได้คุณภาพเสียงดีที่สุด

     การโหลดให้อิมพีแดนซ์มีค่าลดลงโดยการต่อขนานวอยซ์คอยล์ทั้ง 2 ชุด การต่อแบบนี้มีผลทำให้ค่าความต้านทานของลำโพงลดลง กระแสและกำลังวัตต์จากเพาเวอร์แอมป์ไหลมาเข้ามากขึ้น จะได้พลังความดังของเสียงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในกรณีที่เพาเวอร์แอมป์คุณภาพไม่สูง มีภาคจ่ายไฟไม่ดี หรือเป็นเพาเวอร์แอมป์ที่ไม่แนะนำให้ต่อใช้งานที่โหลดลำโพงลงต่ำกว่า 4 โอห์ม อาจจะเกิดปัญหาเรื่องความร้อนและมีความเพี้ยนที่เพิ่มขึ้นมาก

     การต่อขั้วลำโพงแบบอนุกรม เพื่อให้ค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพงสูงขึ้น การต่อแบบนี้ทำให้ลำโพงมีค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กระแสและกำลังวัตต์ของเพาเวอร์แอมป์ไหลเข้าได้น้อยลง อาจจะได้พละกำลังขับจากเพาเวอร์แอมป์น้อยลง เสียงเบาลง ขาดแรงปะทะขาดน้ำหนัก การต่อแบบนี้จึงไม่ได้รับความนิยม ยกเว้นเป็นการต่ออนุกรมเพื่อให้ได้อิมพีแดนส์มีค่าเท่ากัน 4 โอห์ม 

     ในกรณีใช้เพาเวอร์แอมป์สเตอริโอ ขับลำโพงซับวูฟเฟอร์วอยซ์คอยล์คู่ การต่อแบบแชนแนลละวอยซ์คอยล์ โดยใช้ขั้วต่อสัญญาณ L จากฟร้อนท์ นำสาย Y มาต่อ ก็จะได้สายสัญญาณ 2 เส้น เมื่อนำสายสัญญาณมาต่อ

และนำไปเข้าเพาเวอร์แอมป์ตามปกติ คือสายเส้นหนึ่งเข้าขั้ว L สายอีกเส้นหนึ่งเข้าขั้ว R สัญญาณที่มากจากฟร้อนท์จะเป็นโมโน เพาเวอร์แอมป์จะทำงานในแบบโมโน 2 ข้าง(แชนแนลที่1 และ 2 ขับสัญญาณที่เหมือนกัน) จากนั้นสายลำโพงที่ออกจากเพาเวอร์แอมป์ 2 ชุด(2 แชนแนล) ก็นำไปต่อลำโพงซับฯวอยซ์คอยล์คู่แบบแชนแนลละหนึ่งวอยส์ การต่อแบบนี้ไม่ได้บริดจ์เพาเวอร์แอมป์ ไม่ได้โหลดเพาเวอร์แอมป์ 

ความเพี้ยนและความต้องการของกระแสไฟไม่มากขึ้น ความร้อนก็ไม่เพิ่งสูงขึ้น เพาเวอร์แอมป์ทำงานไม่หนักครับ

     แต่ถ้าต่อฟังแบบแชนแนลละวอยซ์คอยล์ จะต้องเร่ง GIAN ที่เพาเวอร์แอมป์ขึ้นมาอีกสักหน่อย เพราะเสียงจะเบาลงกว่าการบริดจ์และโหลด แต่เสียงทุ้มมีความกระชับ ทิ้งตัวนิ่งกว่า ไม่พล่าเบลอ เพาเวอร์แอมป์ไม่ร้อนมากขึ้นด้วย
      และถ้าบริดจ์เพาเวอร์แอมป์ให้ทำงานแบบโมโนและโหลดขับซับฯที่ 2 โอห์ม เสียงทุ้มหย่อนยานขาดความกระชับได้แต่ความดังและทุ้มลูกใหญ่ขึ้นเท่านั้น เพาเวอร์แอมป์ร้อนขึ้น เพราะเพาเวอร์แอมป์ต้องทำงานหนักขึ้นในการที่ต้องจ่ายกระแสให้มากขึ้น อายุการใช้งานของเพาเวอร์แอมป์จะสั้นลง