• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

การไรท์แผ่น CD-R แบบคุณภาพ ทำอย่างไรให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี

  • วันที่: 21/06/2010 18:04
  • จำนวนคนเข้าชม: 19141

     การไรท์แผ่นซีดีเพลงหรือซีดี MP3 มาฟังในรถ อาจเพราะเสียดายแผ่นที่ กลัวเสียคุณภาพไปหากนำมาใช้งานในรถ หรือจะเป็นแผ่นที่หาซื้อของใหม่ไม่ได้แล้ว หรือจะเป็นแผ่นที่รวบรวมเพลงโปรดจากแผ่นปกติ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องไรท์แผ่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ลงแผ่นซีดีเปล่าไม่มีข้อมูลหรือที่เรียกว่า CD-R นะครับ และบทความนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ครับ

     การไรท์แผ่นให้มีคุณภาพดี มีความเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับที่ไม่มากนักมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง เมื่อจัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้ แผ่นที่ไรท์มาฟังก็จะมีคุณภาพที่ดี แต่ถึงอย่างไร แผ่นแท้ก็มีคุณภาพเสียงเที่ยงตรงและดีที่สุดตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์บันทึกมานะครับ

     คุณภาพแผ่น ควรเลือกใช้แผ่นซีดีเปล่าคุณภาพดี อย่าใช้แผ่นซีดีคุณภาพต่ำราคาไม่สูง หรือเป็นแผ่นซีดีสำหรับข้อมูลทั่วๆไป ควรเลือกใช้แผ่นซีดีเปล่าสำหรับงานด้านเสียงโดยเฉพาะ (CD-R for Audio) เพราะมีการใช้น้ำยาในการเคลือบแผ่นซีดีที่ต่างกัน สารที่ใช้ผลิตก็มีคุณภาพที่ต่างกัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพเสียง ถึงแม้จะเป็นการบันทึกในแบบดิจิตอลเหมือนกันก็ตาม

     เรื่องความเร็ว เรื่องนี้เป็นข้อถกเถียงกันมากว่า ควรไรท์ความเร็วมาก ความเร็วน้อยที่สุด หรือความเร็วระดับปานกลาง หรือระดับความเร็วจะมีผลต่อเสียงจริงหรือ ความเร็วในการไรท์มีผลต่อเสียงอย่างแน่นอนครับ แต่ควรจะไรท์ที่ความเร็วอย่างไร ต้องดูที่เครื่องไรท์และเครื่องอ่าน ทั้ง 2 เครื่องควรมีความเร็วใกล้เคียงกัน เช่น เครื่องอ่านแผ่นความเร็วไม่สูงก็ไม่ควรไรทืที่ความเร็วสูง หรือเครื่องอ่านแผ่นมีความเร็วที่สูง ก็ไม่ควรไรท์ที่ความเร็วต่ำจนเกินไป เนื่องจากการส่งข้อมูลจะไม่สัมผัสกัน ถึงแม้จะมีแรมและฮาร์ดดิสเป็นตัวพักข้อมูลชั่วคราวก็ตาม ขอแนะนำในการไรท์ทั่วๆไปที่ 8X

     คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วของซีพียูก็ส่งผลต่อคุณภาพเสียง การมีซีพียูที่ช้าอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพเสียง แรมที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อคุณภาพเสียงเช่นกัน ซาวด์การ์ดก็เป็นตัวแปรสำคัญของคุณภาพในการไรท์แผ่น ควรเลือกใช้ซาวด์การ์ดที่มีคุณภาพดี ซาวด์การ์ดชนิดที่แถมมากับเมนบอร์ดนั้น ให้คุณภาพเสียงในระดับหนึ่งเท่านั้น เครื่องไรท์แผ่นก็ส่งผลต่อเสียงเช่นกันโดยแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อมักมีคุณภาพเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

     ASUS เครื่องไรท์ยี่ห้อนี้ให้เสียงกระชับชัดเจน เด่นที่แรงปะทะ

     LG เครื่องไรท์ยี่ห้อนี้รายละเอียดเสียงแหลมและความสดใส ทุ้มไม่มีเนื้อเสียงมากนัก

     LITE ON เป็นอีกยี่ห้อที่เด่นแรงปะทะกับรายละเอียดเสียงใสๆ ไม่เน้นเนื้อเสียง

     PHILIPS ยี่ห้อที่มีความหวานและความกังวานของเสียงที่ดี มีความราบรื่น ไม่เน้นแรงปะทะ

     YAMAHA เน้นที่ความราบรื่น สะอาด ช่องว่างช่องไฟ หวานเล็กน้อย เสียงแหลมกระจายดี

     PIONEER เด่นทุ้ม แรงปะทะน้ำหนักย้ำเน้น เสียงอวบอิ่มมีพลัง

     เมื่อทราบถึงรายละเอียดการไรท์แผ่นเพลงมาฟังในรถ ก็ขอให้แต่ละท่านลองเลือกใช้งานในแบบที่เหมาะสม ลองเล่นลองทำกันดู ไม่ใช้เรื่องที่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมากมาย แม้จะขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ไปบ้าง แต่ก็เป็นผลที่รวบรวมมาจากการลองทำลองเล่นจากผู้เขียน เป็นอีกหนทางที่ช่วยให้การเล่นเครื่องเสียงมีความสุข ลองดูนะครับ