• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

AMP MOSCONI PRO5/30

  • วันที่: 20/02/2019 14:07
  • จำนวนคนเข้าชม: 4134
MOSCONI PRO5/30
เต็มพลัง เติมหวาน เข้มข้นไดนามิค
“พลังขับที่มีเนื้อเสียง น้ำหนักเสียง ย้ำเน้นในทุกรายละเอียด แยกความแผ่วเบาออกจากความรุนแรงโหมกระหน่ำ เป็นพลังที่เต็มพลังขับในทุกแชนแนล พร้อมด้วยเสียงที่มีเนื้อในทุกย่าน ราบรื่นต่อเนื่อง ใสโปร่งครบเครื่องสมดุล ก่อเป็นความหวานรับฟังได้ในทุกบทเพลง ความเด็ดขาดในเรี่ยวแรงทุกโน้ตเสียง ความเข้มข้นจะแจ้งที่แสดงออกมา บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในด้านไดนามิค”
MOSCONI PRO5/30

ต็มพลัง เติมหวาน เข้มข้นไดนามิค

“พลังขับที่มีเนื้อเสียง น้ำหนักเสียง ย้ำเน้นในทุกรายละเอียด แยกความแผ่วเบาออกจากความรุนแรงโหมกระหน่ำ เป็นพลังที่เต็มพลังขับในทุกแชนแนล พร้อมด้วยเสียงที่มีเนื้อในทุกย่าน ราบรื่นต่อเนื่อง ใสโปร่งครบเครื่องสมดุล ก่อเป็นความหวานรับฟังได้ในทุกบทเพลง ความเด็ดขาดในเรี่ยวแรงทุกโน้ตเสียง ความเข้มข้นจะแจ้งที่แสดงออกมา บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในด้านไดนามิค” คุณภาพการออกแบบทั้งจากรูปลักษณ์ภายนอก รวมถึงประสิทธิภาพวงจร อันส่งผลต่อกำลังขับและบุคลิกเสียง ที่อยู่ภายใน ทำให้เพาเวอร์แอมป์ของ MOSCONI ได้รับรางวัลสำคัญจากฝั่งยุโรปอย่างสม่ำเสมอ และพลังขับรุ่นล่าสุดนี้ก็เช่นกัน ด้วยรูปลักษณ์การออกแบบ ทั้งตัวเครื่องและการใช้งาน มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ได้รางวัล ELSA AWARD BEST PRODUCT 2017-2018 นอกจากรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไป บุคลิกน้ำเสียง ก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญรูปลักษณ์และรายละเอียดกำลังขับ

GRADEN PRO5/30 เพาเวอร์แอมป์ 5 แชนแนล ภาคขยายคลาสเอบีแชนแนล 1-4 และภาคขยายคลาสดีแชนแนล 5 ให้กำลังขับ 95 วัตต์ x 2 แชนแนล + 185 วัตต์ x 2 แชนแนล + 660 วัตต์ ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม ให้กำลังขับ 150 วัตต์ x 2 แชนแนล + 295 วัตต์ x 2 แชนแนล + 1030 วัตต์ ที่ความต้านทาน 2 โอห์ม ความเพี้ยนที่ความต้านทาน 4 โอห์ม น้อยกว่า 0.045 เปอร์เซ็นต์(แชนแนล 1-2)  น้อยกว่า 0.035 เปอร์เซ็นต์(แชนแนล 3-4) น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์(แชนแนล 5) ตอบสนองความถี่ 5 – 135,000 เฮิรตซ์(แชนแนล 1-2)  5 – 145,000 เฮิรตซ์(แชนแนล 3-4) 5 – 1,750 เฮิรตซ์(แชนแนล 5) แรงดันไฟที่แนะนำให้ใช้งาน 11-14.4 โวลต์ รับสัญญาณเข้า 350 มิลลิโวลต์ – 12 โวลต์ ความต้านทานขาเข้า 15 กิโลโอห์ม(RCA) 47 กิโลโอห์ม(SPEAKER IN) ครอสโอเวอร์แชนแนล 1 และ 2 ตัดความถี่ 43 – 500 เฮิรตซ์(X10) ความลาดชัน 12 ดีบี แชนแนล 3 และ 4 ตัดความถี่ 50 – 200 เฮิรตซ์(X10) ความลาดชัน 12 ดีบี แชนแนล 5 ตัดความถี่ 43 – 200 เฮิรตซ์ ความลาดชัน 24 ดีบี ตัวเครื่องขนาด 500 x 205 x 55 มิลลิเมตร น้ำหนัก 5.4 กิโลกรัม ฟิวส์ขนาด 150 แอมป์


ชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ลองฟัง

ฟร้อนท์ PIONEER DEH-P80PRS อุด RCA ที่ไม่ได้ใช้งานด้วยตัวอุดของ CARDAS CAP ลำโพง PRISM MS-800K ลำโพงซับวูฟเฟอร์ JL AUDIO 10WX สายไฟเข้าฟร้อนท์ PHOENIX GOLD 8GA สายไฟเข้าเพาเวอร์แอมป์ MONSTER 4GA สายรีโมท MONSTER S16 สายสัญญาณ MONSTER XLN404 สายลำโพงทั้งระบบ TCHERNOV SPECIAL XS SC สำรองไฟให้ฟร้อนท์ด้วยคาปาซิเตอร์ HELIX 33,000 ไมโครฟารัด สำรองไฟทั้งระบบด้วยคาปาซิเตอร์ PRISM 1ฟารัด ลองฟังที่ไฟ 14.4โวลต์จุดเชื่อมต่อใช้ตะกั่ว WBT    

คำแนะนำจากการใช้งาน

เพาเวอร์แอมป์ควรติดตั้งบนแผ่นไม้ MDF และมีแผ่นยางอีกชั้นรองรับ เพื่อเป็นการลดแรงสั่นสะเทือน ส่งผลต่อน้ำหนักเสียงและรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนขึ้น ควรมีคาปาซิเตอร์คุณภาพดีความจุไม่ต้องสูงมากสำรองไฟ ช่วยให้ได้มิติเสียงที่กว้าง การทำงานให้พลังขับอย่างต่อเนื่อง เสียงมีความราบรื่นขึ้นอย่างชัดเจน ฟังก์ชั่นตัดความถี่หากไม่ได้ใช้งานให้ปรับไว้ที่ค่าต่ำสุด ต่อใช้สัญญาณ LOW LEVEL ได้รายละเอียดเสียงและน้ำหนักเสียงที่เด่นชัดกว่า

 

ผลการลองฟัง

การใช้งานลองฟัง ด้วยลำโพงกลางแหลม 1 คู่ พร้อมซับวูฟเฟอร์ 1 ดอก โดยใช้ครอสโอเวอร์ในเพาเวอร์แอมป์ในการตัดแบ่งความถี่ ในการลองฟังปกติ พัดลมระบายความร้อน ไม่ทำงาน แต่เมื่อเปิดด้วยเสียงที่ดังต่อเนื่อง พัดลมจึงจะทำงาน โดยพัดลมจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 45 องศาเซลเซียส ก็จะหยุดการทำงานครับ ส่วนฟังก์ชั่น DIRECT DSP คือการทำงานร่วมกับ DSP โดยสัญญาณจะไม่ผ่านภาคปรีแอมป์

เมื่อได้ฟังเสียง ทำให้หวนนึกไปถึงเสียงของรุ่น AS และรุ่น ZERO ของเพาเวอร์แอมป์แบรนด์นี้ โดยมีกลิ่นไอของรุ่น A CLASS เป็นบุคลิกเสียงตั้งต้น เหตุที่ทำให้หวนนึกไปเช่นนั้น เพราะบุคลิกเสียงหลักเป็นดังรุ่น AS แต่เพิ่มเนื้อเสียง ความละเมียดละไมของปลายแหลมดุจดังรุ่น ZERO เข้ามา โดยมีความหวาน ที่ยังคงหนักแน่น เข้มข้นด้วยไดนามิค ซึ่งเป็นบุคลิกเด่นของ A CLASS เข้ามาผสม เจือปนอยู่

 

พลังขับ

พลังเสียง มั่นใจได้สำหรับการขับลำโพงกลางแหลมและซับวูฟเฟอร์ สามารถสร้างชุดเครื่องเสียง ให้ได้เสียงที่มีพลัง มีเนื้อเสียง ทุ้มลึกมีความหนักแน่น จะแจ้ง ชัดเจนทุกรายละเอียด โดยไม่บวมเบลอหรือหน่วงช้า แม้เปิดด้วยระดับเสียงที่ดังขึ้น มิติเสียง รายละเอียด โฟกัสชิ้นดนตรี ก็ยังคงมีความนิ่ง ไม่แสดงความเพี้ยนออกมา บ่งบอกถึงพลังขับที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีความหวานโดยเฉพาะเสียงกลาง ที่ราบรื่นติดหู
บุคลิกเสียงหลัก เป็นพลังขับที่มีความใสของรายละเอียดตั้งแต่กลางแหลมไปถึงแหลมปลาย ใสแต่มีน้ำหนัก มีเนื้อเสียง โดยความเข้มข้นของเนื้อเสียงและน้ำหนักย้ำเน้นอันเป็นเรี่ยวแรงแข็งขัน จะปรากฏให้รับฟังตั้งแต่เสียงกลางลงไป

เสียงทุ้ม ไดนามิคที่จะแจ้งและชัดเจน น้ำหนักเสียงที่แยกดังเบา จะเด่นชัดในโน้ตเสียงทุ้ม เป็นเสียงที่มีเนื้ออัดแน่น ส่งผลต่อคุณภาพการรับฟังในด้านรายละเอียด โดยมีความผ่อนปรนผสมอยู่เพื่อให้เสียงติดไปทางนุ่มนวลไร้ความคมแข็ง

เสียงกลางที่มีความหวาน รับรู้ได้จากเพลงร้องนั้น เสียงที่เปิดโปร่งในแบบที่ทุกโน้ตเสียงยังคงมีเนื้อ ใสสะอาดแต่ไม่บาง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงไม่ขาดสะดุด เป็นเสียงที่ฟังได้ไพเราะ ฟังได้นาน ได้คุณภาพและติดหู

เสียงแหลม เป็นคุณภาพ เป็นรายละเอียด เป็นบรรยากาศ เสริมให้กับเสียงในย่านอื่น มีคุณภาพและฟังได้ไพเราะ เป็นส่วนช่วยให้เนื้อเสียงไม่เข้มทึบ เพราะมีความใสและรายละเอียดปลายแหลมเสริมกันอยู่ เรียกว่าเข้ากันเป็นเนื้อเดียว โดยถ่ายทอดในแบบมีความกังวานของหางเสียง สุกสว่างเปิดเผยรายละเอียดทุกโน้ตเสียงอย่างหลุดลอย

มิติเสียง ระดับชั้นตื้นลึก ที่เป็นผลมาจากการแยกแยะเสียงที่ลอยมาด้านหน้าและลึกเข้าไปนั้น เป็นบุคลิกเสียงเด่นที่มีอยู่ในพลังขับของ MOSCONI แทบทุกรุ่น และยังคงมีอย่างเด่นชัดในรุ่นล่าสุดนี้ เรียกว่าแยกให้รับฟัง รับรู้ได้ถึงเสียงที่มีระดับชั้นอย่างมีเสน่ห์ที่ชวนติดตาม รวมถึงโฟกัสชิ้นดนตรีเป็นกลุ่มก้อน ขึ้นรูปเป็นทรวดทรงอย่างไม่ฟุ้งกระจาย นี่นับเป็นเอกลักษณ์ทางเสียง ที่เสริมอรรถรสให้กับการฟังเพลง


 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน 

เลือกใช้งานกับฟร้อนท์ที่มีคุณภาพดี ให้สัญญาณขาออกที่แรง และมีการแยกชุดกลางแหลมและซับวูฟเฟอร์ เพื่อการใช้งานที่ได้พลังขับแยกแยะเสียงอย่างมีคุณภาพ บุคลิกเสียงของฟร้อนท์สามารถใช้ได้ทั้งโปร่งใสหรือมีเนื้อเสียง เพราะเพาเวอร์แอมป์มีบุคลิกเสียงที่เหมาะสมรองรับ ลำโพงเลือกที่มีคุณภาพและการถ่ายทอดเสียงที่ดี บุคลิกเสียงเลือกได้ตามความชอบเช่นเดียวกับฟร้อนท์บทสรุป
MOSCONI PRO5/30 เป็นการรวมเอาไว้ซึ่งความสมบูรณ์พร้อมของพลังขับและบุคลิกเสียง พลังขับที่ให้ความใสมีรายละเอียด มีเนื้อเสียง ชัดเจนด้วยไดนามิคในชุดภาคขยายกลางแหลม ขณะที่เสียงทุ้มก็ขับลำโพงซับวูฟเฟอร์ได้ทรงพลัง มีเนื้อเสียง แยกรายละเอียดแต่ละโน้ตเสียงอย่างเด่นชัด บุคลิกเสียงที่ลงตัวทั้งความใส เนื้อเสียง ความหวานราบรื่น จัดองค์ประกอบของทุกเสียงได้กลมกลืน เป็นพลังขับที่ครบเครื่องในการขับลำโพงทั้งระบบ โดยได้ทั้งคุณภาพในการฟังแบบจริงจังหรือฟังเรื่อยๆยาวนานผ่อนคลาย แนะนำกันเลยทีเดียวสำหรับนักเล่นที่กำลังมองหาความสมบูรณ์ในพลังขับครับ
อัลบั้มที่ใช้ลองฟัง

: CLAIR MARLO / LET IT GO
: DADAWA / SISTER DRUM
: EMMA COMPETITION CD 2014/2015
: ACCUPHASE / SPECIAL SOUND SELECTION 3
: INK / LIVINGSTON TAYLOR / CHESKY RECORDS JD 162
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
AUDIO NETWORK CO.,LTD  โทร. 0-2792-9955