• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Box volume

  • วันที่: 04/06/2010 13:58
  • จำนวนคนเข้าชม: 5809

เป็นมาตรวัด ที่ใช้บอกถึงองค์ประกอบของซับวูฟเฟอร์ โดยการแนะนำปริมาตรภายในของตู้ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เพื่อให้ซับวูฟเฟอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 10-20 เปอร์เซ็นต์