• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

การใส่ใยสีขาว ในตู้ซับวูฟเฟอร์แบบปิด ให้ผลอย่างไร

  • วันที่: 21/02/2015 16:14
  • จำนวนคนเข้าชม: 10875

ใยสีขาวที่ว่านี้ น่าจะหมายถึง Poly-Fill หรือ “Dacron polyester fiber-fill” เป็นวัสดุคล้ายๆกับที่ใช้บรรจุอยู่ในหมอนหนุนหัวนอน แต่ไม่ให้แนะนำให้เอาวัสดุในหมอนหนุนหัวมาใช้แทน

การใส่ใยโพลี่ฟิลด์ลงในตู้ซับวูฟเฟอร์แบบปิด (Closed Box) มีเหตุผลสามประการด้วยกันคือ

หนึ่ง..ช่วยให้ปริมาตรตู้ภายในมีความเสมือนว่ามีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริง (หลอกการไหลของอากาศ)

สอง..เพื่อป้องกันการก้องกำทอนของเสียงเบสภายในตู้

สาม..ช่วยระบายความร้อนหรือสลายความร้อนของวอยซ์คอยล์ (เนื่องจากเป็นตู้แบบปิด อากาศร้อนภายในจึงไม่สามารถสลายออกภายนอกตู้ได้)

โดยทั่วไปปริมาณการใช้ให้เหมาะสมของใยโพลี่ฟิลด์ จะอยู่ที่ประมาณ 30% ของปริมาตรกักอากาศภายในตู้ อาทิ ตู้ปริมาตรพื้นฐาน 0.9 ลบ.ฟุต ก็จะใช้ใยโพลี่ที่ประมาณ 0.27 ลบ.ฟุต และควรติดตั้งแนบเอาไว้ที่ผนังของตู้ ไม่ควรใช้วีธีการยัดเป็นก้อนเอาไว้ภายใน