• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Prism MS 1500.1

  • วันที่: 09/01/2015 15:50
  • จำนวนคนเข้าชม: 8839

MASTER SERIES เพาเวอร์แอมป์ในรุ่นล่าสุดของ PRISM เด่นที่พลังขับกลางแหลมใช้วงจรไฮบริดจ์ โดยภาคปรีแอมป์ใช้หลอด เพื่อขับกล่อมเสียงอย่างมีความโปร่งใส เพื่อความเข้ากันได้ของชุดเครื่องเสียง และการใช้งานร่วมกันให้ได้ชุดที่ลงตัว จึงมีพลังคลาสดีที่แรงสำหรับขับซับวูฟเฟอร์ เรียกว่าเสริมฐานทุ้มลึกให้หนักแน่น เหมาะกับการนำไปใช้งานเข้าคู่กันเป็นพลังขับทั้งระบบเสียง

 

รูปลักษณ์และรายละเอียดกำลังขับ

     MS 1500.1 เพาเวอร์แอมป์โมโนคลาสดี ทำงานที่แรงดันไฟ 11-15 โวลต์ ให้กำลังขับสูงสุด 1,500 วัตต์ ที่ความต้านทาน 1 โอห์ม กำลังขับ 600 วัตต์ ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม 1,000 วัตต์ ที่ความต้านทาน 2 โอห์ม ตอบสนองความถี่ 17 - 180 เฮิรตซ์ ความเพี้ยนน้อยกว่า 0.05 เปอร์เซ็นต์ รับสัญญาณเข้า 100 มิลลิโวลต์ - 6 โวลต์ความต้านทานขาเข้า 20 กิโลโอห์ม วงจรซับโซนิคฟิลเตอร์ 17 - 50 เฮิรตซ์ ครอสโอเวอร์ตัดความถี่ต่ำ 40 - 180 เฮิรตซ์ เพิ่มเสียงทุ้ม 0 - 12 ดีบี ที่ความถี่ 30 - 80 เฮิรตซ์ ปรับเฟส 0 - 180 องศา ฟิวส์ 35 แอมป์ 4 ตัว

ตัวเครื่องผลิตด้วยอะลูมินั่มหล่อขึ้นรูป ขัดลาย ใช้เป็นสีไททาเนียม ขั้วต่อทั้งหมดเคลือบทอง วงจรภายในแบ่งเป็น 2 ชุดตั้งแต่ภาคจ่ายไฟไปถึงภาคขยายเมื่อไฟเข้าเครื่องมีคาปาซิเตอร์ขนาดเล็กทำหน้าที่สำรองและกรองไฟ จากนั้นเป็นขดลวดทองแดงที่พันแน่นหนาเป็นทราส์ฟอร์เมอร์ โดยมีเพาเวอร์มอสเฟ็ตในภาคจ่ายไฟทั้งหมด 12 ตัว แต่ละตัวรองรับกระแสไฟได้ 60 แอมป์ มีคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่สำรองไฟก่อนส่งไปภาคขยาย วงจรภาคขยายคลาสดีมีแผงวจรขนาดเล็กควบคุม พร้อมขดลวดทองแดงและกลุ่มคาปาซิเตอร์เป็นวงจรกรองความถี่ ภาคขยายใช้มอสเฟ็ตขนาดใหญ่ทั้งหมด 6 ตัว แต่ละตัวจ่ายกระแส 30 แอมป์ ทนแรงดัน 200 โวลต์ ในส่วนของภาคปรีแอมป์ใช้ไอซีเบอร์ 074 เป็นภาคปรับแต่งเสียง

จุดที่น่าสนใจ

    วงจรภาคขยายจำนวน 2 ชุด ช่วยเสริมกำลังขับให้มีความแรง ภาคจ่ายไฟแรงด้วยเพาเวอร์มอสเฟ็ตกระกระแสได้ 60 แอมป์ต่อใช้งานทั้งหมด 12 ตัว มั่นใจได้ว่าการจ่ายกระแสมีเพียงพอและได้ความต่อเนื่อง จึงทำให้ภาคขยายสามารถโหลดทำงานที่ความต้านทาน 1 โอห์มได้  ภาคขยายใช้มอสเฟ้ตขนาดใหญ่จ่ายกระแสได้ 30 แอมป์ รวมทั้งหมด 6 ตัว สามารถให้กำลังขับได้อย่างมีความแรง ในการใช้งานขับลำโพงอย่างต่อเนื่อง

การนำไปใช้งาน

     นำไปใช้งานคู่กับพลังขับกลางแหลมที่เป็นหลอดในรุ่นเดียวกัน เพื่อช่วยเสริมพลังขับในด้านเสียงทุ้ม สามารถใช้งานกับซับวูฟเฟอร์ PRISM ได้ลงตัว ทำการใช้งานที่โหลด 4 โอห์มหรือ 2 โอห์ม สำหรับการฟังในแบบเอาคุณภาพเสียง หรือโหลด 1 โอห์มในแบบต้องการเน้นหนักที่พลังความดังของเสียง