• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

AUDIO CONTROL IASCA AC-3056

  • วันที่: 31/07/2010 16:45
  • จำนวนคนเข้าชม: 12628

ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล สามารถวัดวิเคราะห์สภาพเสียง

วัดการตอบสนองความถี่ในมาตรฐาน 1/3 ออคเตฟและวัดระดับความดังเสียง, มีระบบให้คะแนนในงานแข่งขันและสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้, ป้องกันความเปียวชื้นด้วยตัวถังโลหะ, มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มาตรฐานเครื่องมือระดับ ANSI S1.11จุดรับเข้า: เป็นมาตรฐานสมดุล อิมพีแดนซ์ต่ำ พร้อมไฟ phantom +12V, ขั้ว XLR 3 pinจุดปล่อยออก: สัญญาณ pink noise แบบไม่สมดุล ขั้วแจ็ค 1/4 นิ้ว ระดับสัญญาณ 150 mW พร้อมปรับระดับได้, เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านหัวต่อขนาน centronicsการแสดงผล: ตอบสนองความถี่ที่ความละเอียด 1,2,3 หรือ 4 dB ต่อหนึ่งหลอด LED, แสดงระดับความดังเสียงเป็นตัวเลข SPL, สามารถตั้งจุด peak hold ได้ ไมโครโฟน: แบบคอนเดนเซอร์ทำงานด้วยไฟฟ้า ตอบสนองราบเรียบ รับคลื่น 360 องศา ขั้วต่อ XLR 3 pin มีย่านการวัดมาตรฐาน 44 dB ถึง 135 dB SPL และ 110 dB ถึง 180 dB SPL สำหรับรหัสรุ่น AC-3065 ที่ทีมงาน Rocket Sound ใช้ จะวัดได้สูงสุดถึง 190 dB SPL เป็นเวอร์ชั่นสำหรับกรรมการจัดแข่งขัน แบตเตอรี่: เพื่อสำรองหน่วยความจำในเครื่อง มีระบบชาร์จไฟในตัว แสดงสถานะภาพผ่าน LED สองดวง สัดส่วนเครื่อง: สูง 4.1 นิ้ว, กว้าง 10 นิ้ว, ลึก 13.5 นิ้ว