• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

SCOSCHE SPL 1000

  • วันที่: 31/07/2010 16:33
  • จำนวนคนเข้าชม: 12374


 

เครื่องมือชิ้นนี้ เป็นเครื่องวัดระดับความดังเสียง ใช้เพื่อวัดความสัมพันธ์ของความดังเีสียงภายในห้องโดยสารรถยนต์ มีคุณลักษณ์ใช้งานดังนี้

เป็นมิเตอร์วัดระดับเสียงมือถือ วัดได้สูงสุด 130 dB
ย่านการวัดรับได้จาก 60 dB ถึง 130 dB
มีแสงส่องสว่างจอแสดงผล เพื่อความสะดวกในการอ่านมาตรวัด
ปรับการวัดเป็นแบบค้างไว้ ได้ทั้งสูงสุดและต่ำสุด
ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน พร้อมไฟแสดงเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
ใช้ได้ทั้งกับระบบเสียงบ้านและระบบเสียงรถยนต์
สามารถใช้วัดระดับการรบกวนทางเสียง ในสถานที่ทำงานและในบ้าน
ใช้เพื่อกำหนดระดับเสียงเพื่อการฟัง ในเขตที่ปลอดภัยสำหรับ"สุขภาพหู"
มีขนาดกะทัดรัด
จับถือได้ด้วยมือข้างเดียว
ขนาดเครื่อง 1-1/4"D x 2-1/8"W x 5"W